| 2017 | 7 | FAGBLADET ~ 83 Jeg tror jeg alltid har vært for eller mot ett eller annet. fbaargang2017 fbseksjonFEL