2 ~ FFAAGGBBLLAADDEETT || 80 4| 2| 021071 6| | Innhold 8|2017 FAGBLADET Postboks 7003, St. Olavs plass 0130 OSLO Telefon 23 06 40 00 www.fagbladet.no Send tips til tips@fagbladet.no ADRESSEENDRING medlem.fagforbundet.no eller send e-post til hjelp@fagforbundet.no Fagbladet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som likevel føler seg urettmessig rammet, oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Pressens Faglige Utvalg (PFU) behandler klager mot pressen. ISSN 2464-4269 10 Pleierne drar hjem til døende pasienter. 16 Ansatte i Vann- og avløpsetaten har flere fagbrev. 20 Vil lovfeste barne- og ungdomsarbeidere i barnehagene. 22 Leder Elin Heen vil lytte mer til de ansatte, også de lavmælte. 40 16 medlemmer i Fagforbundet på Stortinget etter valget. 42 Hvem får pengestøtte fra Fagforbundet? 66 Bergen kommune satser på heltidsstillinger. 68 Kirsten fikk feil pensjon. Nå vil hun ha etterbetalt. 72 Tross okkupasjon har palestinerne håp. 26 «Nå er det gøy å kjøre søppel i Oslo.» Anna Bajko og kollegaene har fått en enklere hverdag etter at Oslo kommune overtok renovasjonen. FOTO: WERNER JUVIK fbaargang2017 fbseksjonFEL