4 ~ FAGBLADET | 8 | 2017 | AKTUELT Heidi vil ikke selge barnehagen *Den foreldreeide barnehagen ble startet i 2005. De siste årene har det kommet flere friere på døra og forhørt seg om å kjøpe barnehagen, som ligger på Støren i Midtre Gauldal kommune. – Heldigvis mener styret i barnehagen det samme som meg. Derfor har det vært uaktuelt å selge. Jeg ønsker ikke å jobbe i et system hvor noen kan sitte på toppen og berike seg. Jeg vil ikke at pengene skal forsvinne ut av sektoren ved at store selskaper oppretter datterselskaper og kjøper tjenester av seg selv, og på den måten tar ut overskudd, sier Heidi Simensen. At enkeltstående barnehager er attraktive for de store barnehagekjedene, overrasker ikke seniorforsker Trond Erik Lunder i Telemarksforskning. Med tilnærmet full barnehagedekning er ikke behovet for å bygge nye barnehager like stort som tidligere. Oppkjøp er en måte for kjedene å ekspandere. Selv om barnehagene drives av private selskaper, er det i stor grad skattepenger som går med til å betale for plassene. De private barnehagene har i dag krav på like mye tilskudd som kommunale barnehager får i offentlig finansiering. – Jeg syns det er forunderlig at ikke andre partier enn Rødt og SV er tydelige på at det ikke er greit at offentlige midler forsvinner ut til profitt. Regelverket bør endres, mener barnehagestyrer Heidi Simensen. Barnehagestyrer Heidi Simensen vil ikke jobbe i et system hvor eierne kan berike seg selv. PÅ VEI INN: Bjørnar Moxnes på vei opp trappa til Stortinget PÅ KOLLISJONSKURS *LO har stilt de borgerlige partiene 57 spørsmål om politikken framover. Svarene viser at regjeringen vil sette varige spor. Dette er noen av sakene som splitter fagbevegelsen og den blåblå regjeringen. • Mer privatisering – i jernbanen, offentlig-privat samarbeid i finansiering, bygg og vedlikehold av skole, jernbane og vei, flere private skoler og fortsatt privatisering av velferdstjenester. • «Ostehøvelkutt» på 0,8 prosent i statlige virksomheter fortsetter. • Det vil fortsatt være generell adgang til midlertidige ansettelser. • Kommunereformen og politireformen blir videreført. --- GULLGRUVE FOR RØDT *Rødt får doblet partistøtten og får flere stillinger på Stortinget etter at Bjørnar Moxnes kom inn på Oslo-benken. Partiet har doblet antall medlemmer de siste årene og altså fått mange nye velgere i år. Det ene stortingsmandatet gir Rødt et tilskudd på fem millioner kroner for å opprette et stortingssekretariat med fem til seks ansatte. I tillegg er innflytelsen partiet får i norsk politikk betydelig styrket. Talerstolen vil ifølge Bjørnar Moxnes bli brukt flittig, blant annet til å slåss mot privatisering og bekjempe sosial dumping. FOTO: SIMEN AKER GRIMSRUD FOTO: HELGE RØNNING BIRKELUND fbaargang2017 fbseksjonFEL