6 ~ FAGBLADET | 8 | 2017 | AKTUELT Oslo taper millioner *Det er innmeldt krav på totalt 167 millioner kroner i boet etter Veireno, selskapet som sto for avfallsinnsamling i Oslo i vinter. I februar gikk seslskapet konkurs etter en vinter med kaos og sterkt press på arbeidsforhold for renovatørene. Ifølge bostyrer Leif Petter Madsen vil det trolig ikke være mer penger i boet enn til å dekke Lønnsgarantifondets krav. – Kravet fra Oslo kommune gjelder erstatning for tap fordi Veireno ikke klarte oppgaven de forpliktet seg til i kontrakten, opplyser kommunikasjonsansvarlig i Renovasjonsetaten, Hans Jørgen Fredriksen. Veireno-direktør og eier Jonny Enger skal selv ha tapt 20,5 millioner kroner på konkursen, men tjente likevel 30 millioner kroner i fjor. Han tar et ekstraordinært utbytte på 25 millioner kroner fra eierselskapet Mece Invest, bevilger seg ei lønn på litt over to millioner kroner og mindre utbytter på henholdsvis én og to millioner kroner fra søsterselskapene Veikran og Veitransport. Bostyrer krever at nesten ni millioner kroner som ble betalt fra Veireno til søsterselskapene i ukene før konkursen, går inn i boet. Ifølge bostyrer er overføringene mer enn ordinære mellom søsterbedrifter i ukene før konkursen. I årsrapporten for morselskapet VT-gruppen opplyser Enger at han bestrider kravet fra bostyrer, og at det kan ta år før dette avgjøres dersom det går til rettsapparatet. Oslo kommune krever 82 millioner etter Veirenokonkurs, men får trolig ikke ei krone. TAPTE PENGER: Kravet fra Oslo kommune på 82 millioner kroner, blir trolig aldri prøvd. FEM MINUTTER I TIMEN *Bryt opp stillesittingen for å bli i bedre humør og for å få mer energi, oppfordrer Landsforeningen for hjerte- og lungesykdommer. I en studie fra Colorado i USA ble effekten av å bryte opp arbeidsdagen med flere, små 5-minutters økter med fysisk aktivitet testet og sammenliknet med én økt med 30 minutters sammenhengende aktivitet. Deltakerne var 30 friske personer som hadde en stillesittende livsstil. Begge formene for aktivitet gjorde deltakerne mer energiske og opplagte. Å bryte opp dagen i flere korte økter ga i tillegg bedre humør, mindre trøtthet og mindre «sug» etter mat på slutten av arbeidsdagen. --- NEPPE SØNDAGSÅPENT *Det blir neppe søndagsåpne butikker de nærmeste fire årene. Det sørger blant andre KrF for. I forrige stortingsperiode var det store diskusjoner om søndagsåpne butikker. Regjeringspartiene ville endre loven som regulerer butikkenes åpningstider, men de trakk forslaget etter en høringsrunde som ga dem mye motbør. I stedet oppnevnte de et utvalg som skal se på lovverket og levere sin rapport i desember. Stortingsvalget har imidlertid gitt en ny sammensetning, og et flertall bestående av Ap, SV, Rødt, Miljøpartiet De Grønne og KrF har alle programfestet at de vil holde søndagen fri for handel. FOTO: SIMEN GRIMSRUD FOTO: COLOURBOX fbaargang2017 fbseksjonFEL