8 ~ FAGBLADET | 8 | 2017 | Annonse Nå får du automatisk toppdekning på disse forsikringene Du har vel fått med deg at det nå er enda flere grunner til å være medlem? Du får nemlig topp vilkår på fire viktige forsikringer – uten noe som helst tillegg i prisen. Viktig med gode forsikringer Forsikring har lenge vært et viktig tema for oss, og ligger forankret i ryggraden til fagbevegelsen. – Det handler om solidaritet og det å ta vare på hverandre. Mens forbundene gir deg trygghet på arbeidsplassen, er det Lofavør som gir deg trygghet i privatlivet. og en viktig del av dette er gode forsikringer, forteller rådgiver i Lo, Jakob Tveit. Valget om å gi medlemmene de beste forsikringsvilkårene uten tillegg i pris, er tatt for at du skal føle deg trygg med gode produkter, som i tillegg er lette å forstå. nyheten gjelder følgende forsikringer hos vår samarbeidspartner spareBank 1: n LOfavør Husforsikring n LOfavør Bilforsikring n LOfavør Hytteforsikring n LOfavør Båtforsikring – Disse forsikringene er veldig viktige for medlemmene, og det er også de forsikringene som mange har. Enda bedre forsikringer uten tillegg i prisen som medlem har du allerede innboforsikringen Lofavør Kollektiv hjem i medlemskapet ditt, og det jobbes stadig for at du skal få enda flere gunstige fordeler å benytte deg av. – Derfor har vi blant annet gjort disse fire forsikringene ekstra gode. Det skal lønne seg å være medlem, og vi jobber hele tiden med å gjøre forsikringene våre enda bedre, avslutter rådgiveren. I tillegg til disse forsikringene har du en rekke andre forsikringer og fordeler du kan velge mellom. Felles for dem alle er at det er gode avtaler som er forhandlet frem på dine vegne, slik at du kan føle deg trygg på at du får det beste produktet tilgjengelig. «Vi jobber hele tiden med å gjøre forsikringene våre enda bedre» Les mer på lofavør.no Det er mange av oss som synes forsikring er et vanskelig og komplisert tema, og flere orker ikke å sette seg ordentlig inn i de ulike vilkårene. For hvilken dekning skal du velge for å dekke akkurat ditt behov? nå slipper du å forholde deg til dette – du får nemlig automatisk toppdekning når du kjøper noen utvalgte forsikringer gjennom Lofavør. «LOfavør gir deg trygghet i privatlivet» fbaargang2017 fbseksjonFEL