I DENNE SEKSJONEN: | 2017 | 8 | FAGBLADET ~ 9 TRE TING JEG IKKE KLARER MEG UTEN På jobb STOLTHET | RETTIGHETER | FELLESSKAP | ARBEIDSGLEDE 2 3 *Jan Kjetil Howden jobber som trepleier i Horten kommune. Det har han gjort i 17 år. Howden er utdannet både som anleggsgartner, agronom og skogsarbeider. I tillegg kan han smykke seg med tittelen arborist, eller det vi på godt norsk kaller trekirurg, med både nasjonal og internasjonal sertifisering. MOTORSAG Hvis ikke motorsaga fungerer når jeg er ute i skogen, kan jeg rett og slett ikke gjøre jobben min. Da stopper alt opp. KLATREUTSTYR For å kunne beskjære krona i toppen av trærne, er jeg helt avhengig av klatreutstyr. Jeg må komme meg til topps for å gjøre en god jobb. S 10 Pleiere i hjemmetjenesten har kunnskap og erfaring for å besøke døende og deres pårørende.S 16 Ansatte i Vann- og avløpsetaten har tatt fagbrev i prosesskjemi med hjelp fra Odd Samstad. S 22 Som leder leter Elin Heen etter svar på hvordan avdelingen kan gjøre en best mulig jobb sammen.S 26 Anna Bajko kjører søppel i Oslo. Hun er strålende fornøyd etter at kommunen overtok tjenesten. 1 GODE KOLLEGAER God ledelse er viktig for strukturen i hverdagen. I tillegg er det sosiale rundt jobben viktig for å jobbe effektivt. En god kollega løfter deg fram. FOTO: ERIK M. SUNDT FOTO: WERNER JUVIK fbaargang2017 fbseksjonFEL