10 ~ FAGBLADET | 8 | 2017 | Nå tør jeg å gå inn i samtaler om døden. SYNNE STRAUME FAGERMO PÅ JOBB / LINDRINGENS ABC Pleie helt til det siste Lise Birkely var slett ikke forberedt første gang hun møtte en døende pasient. – Som nyutdannet sykepleier ble jeg kastet ut i det sommeren for tre år siden. Jeg hadde aldri sett en dø person før. Da jeg en helg var alene sykepleier med en døende kreftpasient, var jeg ikke komfortabel, og pulsen var høy, sier hun. Pasienten hennes gikk inn i terminal fase, og han døde mandagen etter. – Jeg lærte mye den helga, minnes hun. Siden har hun lært enda mer. Både fordi hun har fått mer erfaring, men også fordi hun gjennom pilotprosjektet Lindringens ABC – Tromsømodellen (se faktaboks) har fått undervisning, lest om og diskutert palliativ omsorg med kolleger. TRYGGER PASIENT OG PÅRØRENDE Lise Birkely føler seg bedre rustet til å stå i situasjoner med døende pasienter etter at hun har fått mer kunnskap, verktøy og erfaring. Hun kjenner til hvilke medikamenter som fungerer for plager som ofte oppstår, og hun behersker bruk av smertepumpe. Hennes trygghet og ro kommer godt med når pasienten og pårørende er i en livsfase som ofte preges av store smerter og andre fysiske plager i tillegg til angst, depresjon og plutselige endringer av tilstanden. – Min tilstedeværelse skal være med på å gjøre både pasient og pårørende tryggere. Det er en viktig del av jobben min, sier Birkely. EN GULLGRUVE Også Synne Straume Fagermo mener mer kunnskap og erfaring har gjort henne tryggere i møte med pasienter som nærmer seg døden. Hjelpepleieren med 12 års erfaring fra hjemmetjenesten, syns særlig hun lærte mye av gruppearbeidet hvor hun utvekslet erfaringer med kolleger fra andre arbeidsplasser. – Vanligvis møtes vi ikke. Vi vet ikke engang om hverandre. Dermed får vi heller ikke utnyttet og utvekslet hverandres kunnskaper, sier hun. Men på kurs og fagdager var det rene gullgruven å samles. Synne og Lise kvier seg ikke lenger for å besøke døende pasienter. Nå har de lært hvordan de skal møte familiene. TEKST: KARIN E. SVENDSEN FOTO: INGUN MÆHLUM fbaargang2017 fbseksjonFEL