| 2017 | 8 | FAGBLADET ~ 13 FLERE VIL DØ HJEMME: Karen Gjernes Isaksen tror flere ønsker og kan dø hjemme når pleierne i hjemmetjenesten har fått kurs og verktøy for å gi dem god lindrende behandling. kjenner fremdeles på tapet og sorgen etter at moren døde av kreft etter halvannet år med kreftbehandling, bare 55 år gammel. Midt i sorgen og lengselen er søstrene og resten av familien takknemlig for at hun kunne bo hjemme til det siste. Takket være hjemmetjenesten. FIKK DØ HJEMME – Det betydde mye for oss og mamma at hun fikk dø hjemme, sier Nina. – Vi snakker sammen daglig, og mamma er fremdeles et naturlig samtaletema når vi møtes, forteller Karoline. Når de snakker om sin mor, snakker de både om henne som frisk, som syk og som døende. Når de tenker på den siste tida, dominerer fremdeles lidelse og sykdom. Men de syns også at de var heldige som hadde en hjemmetjeneste som gjorde det mulig å være sammen med mora helt til slutt. * Kompetanseprogrammet består av et åpningsseminar og tre fagdager. Deltakerne har også et teoretisk pensum som de går gjennom mellom fagdagene. Foredrag og pensum tar opp temaer som smertelindring, etiske utfordringer og barn som pårørende. Karen Gjernes Isaksen har vært med å utvikle og gjennomføre kompetanseprogrammet som et pilotprosjekt i hjemmetjenesten på Kvaløysletta og Fastlandet. – Vi håper å gjennomføre kurset hver høst framover slik at alle som har interesse for å arbeide med palliativ omsorg, får sjansen til det, sier hun. Tromsø kommune har samarbeidet med Lindring i Nord, Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester og Nasjonalforeningen for aldring og helse i utviklingen og gjennomføring av kompetanseprogrammet. Helsedirektoratet har støttet prosjektet. Tidligere har Drammen kommune utviklet en liknende modell. LINDRINGENS ABC – TROMSØMODELLEN Ordlisten: Terminalfasen De siste 48 timene av livet. Lindrende/palliativ behandling Kartlegging og lindring av symptomer og plager som nedsetter eller ødelegger pasientens livskvalitet uten livsforlengende eller helbredelse som mål. Smertebehandling er hjørnesteinen i lindrende behandling. Smertepumpe Elektronisk smertepumpe som gir jevn intravenøs tilførsel av medikamenter. Lindrende skrin Skrin med medikamenter som kan lindre de vanligste plagene i livets sluttfase. fbaargang2017 fbseksjonFEL