14 ~ FAGBLADET | 8 | 2017 | PÅ JOBB / AKTUELT Kunnskap på nett *Tusenvis av unge mennesker har fått hjelp av Forandringsfabrikken de siste ti årene. Samtidig har de forandret tenkemåten til politikere og fagfolk. Nå har Forandringsfabrikken åpnet et kunnskapssenter der viktige erfaringer og ekte følelser – og ikke minst: En samling råd fra barn og unge til voksne. Mange fagfolk, studenter og politikere har hørt og sett barnevernsproffene sceneprate. Sandra (17) og Fredrik (20) er to av dem som har informert om sine erfaringer fra barnevernet, og gitt råd til fagfolk. – Det kan være vondt for voksne å høre at ting de har ment godt, ikke har føltes bra for barnet, mener Fredrik. Derfor driver de nå ikke bare holdningsarbeid for fagfolk, men stadig mer på høgskoler og universiteter. Barnevernsproffene mener at god omsorg ikke kan gis uten kjærlighet. – Det viktigste rådet vi har, er at barn trenger kjærlighet, sier Sandra. Proffene har klart å overbevise politikerne om at kjærlighet er en nødvendig ingrediens i god omsorg. Derfor har de fått gjennomslag for at ordet skal inn i den nye barnevernsloven, som trolig blir vedtatt av Stortinget neste år. Forandringsfabrikken har samlet kunnskap og råd fra barn og unge. Nå legges alt ut på nett. REDUSERT SYKEFRAVÆR *Høyt arbeidspress og følelsesladde belastninger bidrar til at ansatte i helse- og sosialsektoren har desidert høyest sykefravær. Nå viser testprosjekter i norske kommuner at velferdsteknologi kan gi mindre belastninger. – Arbeidstakerne tilbringer nesten hele arbeidsdagen i kontakt med sårbare mennesker i vanskelige situasjoner. Vi ønsker tiltak og teknologi som kan redusere de emosjonelle belastningene hjertelig velkommen. Samtidig må vi være oppmerksom på at ny teknologi også kan føre med seg flere risikofaktorer som utgjør en belastning, sier Gunn Robstad Andersen i Arbeidstilsynet. --- BARE HELE STILLINGER *I det nye bofellesskapet på Vollsletta i Bodø kommune blir det kun heltidsansatte i en tilrettelagt turnus når de åpner dørene ved årsskiftet. – Dette gjelder til sammen 18 stillinger, og det er et ledd i utviklingen mot heltidskultur i helse- og omsorgssektoren i kommunen. Det er fint at Bodø er i førersetet, og at dette kan være et eksempel til etterfølgelse, sier ordfører Ida Pinnerød (Ap). – Dette er en gledens dag, sier LO-sekretær i Nordland, Rita Lekang (bildet). Og får støtte fra Fagforbundets hovedtillitsvalgt i Bodø, Ann-Merethe Larsos Kristensen. FOTO: MORTEN BRUN/ FORANDRINGSFABRIKKEN FOTO: LO LØNNSOMT FOR UNICARE-EIERNE *Drift av blant annet sykehjem har vært lønnsomt for eierne av Unicare. Eierne sitter igjen med gevinst i hundremillionersklassen etter ni års drift, skriver Klassekampen. Eierne av Unicare, som blant annet driver sykehjem på oppdrag for Oslo kommune, har tjent til sammen 618 millioner kroner ved å selge videre eierandeler i selskapet. Samtidig får ikke de ansatte samme lønnstillegg som kommunalt ansatte i samme jobb. Etter årets lønnsoppgjør kunne Fagbladet melde at de ansatte ved Unicars sykehjem i snitt fikk rundt 5500 kroner i lønnstillegg, mens kollegaene i Oslo kommune fikk 9000. fbaargang2017 fbseksjonFEL