16 ~ FAGBLADET | 8 | 2017 | På toppen av Oslo ligger Maridalsvannet idyllisk plassert, noe både joggere og barnefamilier nyter godt av. Men enda viktigere enn idyllen er det at Maridalsvannet forsyner store deler av hovedstadens innbyggere med vann. Derfor ligger Oset vannbehandlingsanlegg her, med ansvar for blant annet drift, vedlikehold og fornyelse av byens renseanlegg, ledningsnett og pumpestasjoner. Heldigvis er de ansatte opptatt av kunnskap, og tolv ansatte har tatt fagbrev i kjemiprosess TEKST: LINN STALSBERG FOTO: WERNER JUVIK Tryggere ansatte Tolv ansatte i Vann- og avløpsetaten har tatt fagbrev i prosesskjemi. Det betyr både mer kunnskap og mer lønn, og mer fellesskap på jobben. fbaargang2017 fbseksjonFEL