| 2017 | 8 | FAGBLADET ~ 17 som en etterutdanning etter ulike fagbrev de allerede har. Dette gjør de ansatte tryggere på det daglige arbeidet sitt, ved blant annet å gi dem en større forståelse for maskiner og drift. Merverdien av dette nyter vi som bor i Oslo: Vi kan føle oss enda tryggere på kompetansen til dem som har denne viktige samfunnsoppgaven. – KUNNSKAP ER ALDRI FEIL – Fagbrevet i kjemiprosess gir oss en større forståelse for prosessanlegget. Vi lærer blant annet om ulike måleutstyr, som vi har mye av her på Oset, sier driftstekniker Christian Hausherr. – Både på anlegget her og det på Skullerud driver vi med kjemiske fellingsprosesser. Det betyr at vi bruker kjemikalier for å binde opp partikler i vannet slik at det blir rent. Vi lærer mer om hvorfor dette fungerer som det gjør. Kunnskap er aldri feil, sier kollega Brita Børresen. Hun er eneste kvinne rundt bordet, der de fleste er driftsteknikere. – Det kommer stadig flere kvinner inn i etaten, men de fleste av dem er ingeniører og jobber på kontor, sier Børresen. Tilbudet om kompetanseløft, med tilhørende lønnsløft, kom fra ledelsen i etaten. 12 ansatte ENDA DYKTIGERE: Her er medlemmer i Fagforbundet som før sommeren videreutdannet seg med fagbrev i prosesskjemi. Fra venstre: Vidar Gregersen, Tommy Ljunggren, Tore Hofsvang, Nader Mirzazad Barijough, Kjell Petter Halaas, lærer Odd Samstad, Christian Hausherr, Hoang Duc Nguyen, Tor Auden Gaare, Brita Børresen og Geir Svendsen. JOBB / ETTERUTDANNING FOTO: WERNER JUVIK gir tryggere vann fbaargang2017 fbseksjonFEL