18 ~ FAGBLADET | 8 | 2017 | grep sjansen, lærebøker og permer, og gikk inn i sommerferien med endt eksamen og nytt fagbrev. – Ledelsen i Vann- og avløpsetaten er opptatt av at vi ansatte skal tørre å komme med løsninger på utfordringer, sier Børresen. – Dessuten styrker dette kompetanseløftet fellesskapet mellom oss som jobber her, legger Hausherr til. – ØKENDE BEHOV FOR KOMPETANSE Foran i det som fungerer som et klasserom på Oset, fire timer annenhver uke, står pensjonert prosesskjemi-lærer Odd Samstad. – Alle går opp som privatister, og vi følger et opplegg fra Industriskolen som ligger under NHO, sier han. Prosseskjemi, forklarer Samstad, er et fagområde som utdanner prosessoperatører, det vil si folk som styrer automatiserte anlegg, enten det er smelteverk, forbrenningsanlegg, treforedling eller vannanlegg. – Dette faget er viktig i Norge fordi vi har mye prosessindustri totalt sett. I tillegg er det en industri i vekst. I Osloområdet ser vi for eksempel et økende behov for denne typen kunnskap på grunn av nye bransjer knyttet til materialgjenvinning, legger han til. – Jeg ser at i andre kommuner der jeg kjører dette kurset, ender noen elever i lederposisjoner, sier Samstad. Han gir honnør til Oslo kommune som framtidsrettet kjører slike kurs i flere etater. EN BEDRE JOBBHVERDAG – I det daglige arbeidet bruker vi ofte ord og uttrykk vi har lært på skolen tidligere, uten å være klar over akkurat hva disse betyr i praksis. Det blir vi mer bevisst på nå, noe som gjør at vi føler oss tryggere i jobben, sier ansatt og elev Nader Mirzazad. – Selv om vi jobber på et anlegg, vet vi ikke alt om alt vi jobber med. Men det endrer seg nå, mener kollega Hoang Duc Nguyen. – Det er jo en kritisk infrastruktur vi kjører her, døgnet rundt, så det er fint å være en del av en stab med kvalifiserte folk. Det kommer nytt vannforsyningsanlegg i Oslo om noen år, så det er fint at vi får mer kunnskap, sier Brita Børresen. * JOBB / ETTERUTDANNING NY KUNNSKAP: – Prosessledd, hydrosyklon, symboler for styring og reguleringssløyfe, viser Odd Samstad. Tolv ansatte med mål om fagbrev i prosesskjemi følger med. • Vann- og avløpsetaten (VAV) forsyner Oslos befolkning med drikkevann og håndterer avløpsvannet. • Virksomheten finansieres gjennom vann- og avløpsgebyrer. fbaargang2017 fbseksjonFEL