20 ~ FAGBLADET | 8 | 2017 | REGJERINGENS FORSLAG • Regjeringen foreslår en bemanningsnorm på en voksen per tre barn under tre år og en voksen per sju barn over tre år. • I tillegg vil regjeringen ha en pedagognorm som sier at det skal være minst én barnehagelærer per sju barn under tre år og minst én pedagogisk leder per 14 barn over tre år. I sommer foreslo regjeringen en bemanningsnorm som vil øke antall barnehagelærere i barnehagene. Men den ville ikke lovfeste at de i tillegg skal være forpliktet til å ansette fag-utdannede barne- og ungdomsarbeidere. – Fagforbundet mener regjeringen ikke går langt nok. Det må lovfestes at det skal være flere voksne og at barnehagene både skal ha barnehagelærere og barne- og ungdomsarbeidere, mener Mette Henriksen Aas, leder i Fagforbundet Seksjon kirke, kultur og oppvekst. Forbundet forbereder et høringssvar som sier nettopp dette. FÆRRE VOKSNE I PERIODER – Åpningstida i barnehagene er lenger enn en vanlig arbeidsdag, noe som betyr at det er færre voksne sammen med barna i deler av åpningstida. – Bemanningsnormen vil lovfeste flere barnehagelærere, som har rett på planleggingstid. Uten å øke antall voksne i hver avdeling, mener vi at regjeringens forslag til føre til at barna har færre voksne rundt seg i perioder av dagen, sier Henriksen Aas Erfaringer fra Flora, som Fagbladet skrev om før sommeren, viser at assistenter eller barneog ungdomsarbeidere noen ganger er alene med barna. NORM FOR BARNEGRUPPER – Vi mener bemanningen skal være én voksen per to barn under tre år og én voksen per fem barn over tre år. Dette vil styrke bemanningen, sier Henriksen Aas. – Barna skal også ha rett til å tilhøre en barnegruppe, og derfor mener vi at vi trenger en norm på hvor store slike barnegrupper skal være. Vi mener en barnegruppe skal bestå av fire voksne og åtte barn under tre år, og fire voksne og 20 barn over tre år, fortsetter hun. – Dette kravet vil styrke kvaliteten, og det vil sørge for at flere voksne til enhver tid er til stede for å ivareta barnas behov, sier seksjonslederen. ØKT BEMANNING – Hvis bemanningen økes slik vi foreslår, er vi enig i regjeringens mål om at halvparten av de Vil lovfeste fagutdanning i barnehagen Fagforbundet vil ha flere voksne i barnehagene og et lovfestet krav om å ansette barne- og ungdomsarbeidere. TEKST OG FOTO: PER FLAKSTAD PÅ JOBB / BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERE fbaargang2017 fbseksjonFEL