| 2017 | 8 | FAGBLADET ~ 21 ansatte skal være barnehagelærere. Men vi mener at det i tillegg må være et krav om at 25 prosent skal ha fagutdanning som barne- og ungdomsarbeidere, sier Henriksen Aas. – Kravet til fagutdanning er ikke med i forslaget til bemanningsplan, og det er vi svært skuffet over. Erfaring viser at kunnskap som ikke er regulert i lov eller forskrift, ikke blir vedsatt på lik linje med kunnskap som er regulert. Hvis myndighetene mener noe med at barnehagene skal få et kompetanseløft, må derfor kunnskapen til barne- og ungdomsarbeidere lovreguleres på lik linje med barnehagelærernes, sier Mette Henriksen Aas. Saken har vært ute på høring siden i sommer. Høringsfristen er 13. oktober, og bemanningsnormen skal etter planen tre i kraft fra 1. august neste år. * LOVFESTING: Fagforbundet vil ha lovregulert at det skal være minst 25 prosent fagutdannede barne- og ungdomsarbeidere i barnehagen. I forslaget fra Kunnskapsdepartementet ligger det også en forpliktelse for barnehager og skoler til å samarbeide om barnas overgang fra barnehage til skole og SFO. Fagforbundet er enig i dette, og mener at SFOs betydning i et slikt samarbeid ikke må undervurderes. Forbundet mener at skoleeiere må være forpliktet til å inkludere SFO i samarbeidet mellom barnehage og skole. Samarbeidsplikt med SFO fbaargang2017 fbseksjonFEL