22 ~ FAGBLADET | 8 | 2017 | Elin Heen gleder seg over å tone ned målstyringen, og heller legge vekt på tilliten og troen på at medarbeiderne løser oppgavene på beste vis. I fjor høst dumpet det en e-post ned i innboksen hennes. Overskriften var «Ønsker du å videreutvikle deg som leder?» Hun hev seg rundt og meldte seg på Fagforbundets ledertreningsprogram. I ettertid er ikke Heen i tvil om hva som er hennes viktigste lærdom. – Jeg har vært for fagorientert. Jeg vil bli bedre på menneskelig samspill, sier Heen. Hun har jobbet i Nav i ti år. For et par år siden fikk hun jobben som avdelingsleder for 13 av de ansatte på Nav Eidsvoll. – Forhåpentligvis blir jeg mer enn bare en administrativ leder. Men da må jeg vite hva som motiverer hver enkelt ansatt, legger hun til. MOTIVERE ANSATTE «Hva er det de ansatte egentlig sier?» Det er spørsmålet Heen har bestemt seg for å få flere og bedre svar på. På lederkurset ble deltakerne bedt om å sette opp et kart over hvor godt de kjente medarbeiderne, og plotte inn hvem som var i periferien. – Det ble tydelig for meg at jeg må bli bedre kjent med alle. Jeg må vite hva som motiverer hver enkelt. Jeg må ha åpne ører og lytte bedre. Og jeg må tåle følelsene deres på godt og vondt. I årevis har målstyring eller New Public Management, med vekt på stoppeklokker og kontroll, vært mantraet for ledelse i offentlig sektor. Nå blåser nye vinder. Stadig flere kommuner velger bort målstyring. Heen er fornøyd med denne endringen. – Heldigvis er det nå mer snakk om formålsstyring. Det betyr å motivere ansatte for Navs samfunnsoppdrag, som er å hjelpe folk til å komme i jobb. Det er en flott oppgave som kan inspirere hver enkelt ansatt i arbeidet, mener Heen. STOR MAKT Kurset la stor vekt på å bevisstgjøre lederne på egen makt. – Vi kan rasere alt på 1-2-3, i stedet for å få folk til å fungere sammen. Hun mener kurset har gitt henne mer selvinnsikt og større trygghet i rollen som leder. – Jeg ønsker å bli mer konkret og tydelig, og samtidig være mer opptatt av hvordan teamet har det, poengterer Heen. – De som får en sjanse til å delta, må kjenne Lederen må kjenne sine ansatte – Jeg har tenkt for mye på fag og for lite på de ansatte. TEKST: TITTI BRUN FOTO: WERNER JUVIK PÅ JOBB / LEDERTRENING Jeg ønsker å bli mer konkret og tydelig. fbaargang2017 fbseksjonFEL