| 2017 | 8 | FAGBLADET ~ 25 AKTUELT / PÅ JOBB JENNY STJERNSTRØM Notas brugernducradeot aspers natum smgresm porerupatderm tusom namole grenoble. FEM DAGERS BARNEHAGETILVENNING *I alle de kommunale og de fleste private barnehagene i Lørenskog kommune ble det i høst innført fem dagers tilvenning for å gjøre overgangen lettere. – Forskning viser at barn har et høyt stressnivå i kroppen. Vi vet at når foreldre er til stede i barnehagen lenger, gjør vi overgangen lettere for barnet, sier Sissel Berg til NRK. Hun er styreleder i en av Lørenskog-barnehagene og prosjektansvarlig for ordningen med lenger tilvenning. Tre dager er vanlig tilvenning, men ifølge NTNU-forsker May Britt Drugli trenger mange barn mer tid på å bli kjent med en ansatt og forstå at den voksne kan møte behovene deres. Hun utelukker ikke at for kort tilvenning kan bety at barnet – i alle fall i en periode – opplever barnehagedagen som utrygg. *– Kommunereformen vil bety mer for arbeidshverdagen til kirkelig ansatte enn skillet mellom kirke og stat, mener Øystein Dahle, direktør i avdelingen for kirke og samfunn i Kirkens Arbeidsgiverorganisasjon, KA. Mellom 500 og 1000 ansatte i de kirkelige fellesrådene blir berørt når 428 kommuner skal bli til 354. For mange betyr det at de får nye kollegaer, nye arbeidsavtaler, og at noen må bytte arbeidssted. – Nå er det viktigere enn noensinne at de ansattes organisasjoner har et tillitsapparat som fungerer. De må sette krav til hvordan en sammenslåingsprosess skal gjennomføres, og de må ikke minst kreve å bli involvert i arbeidet, sier Dahle. KA-direktøren mener god og felles informasjon til de ansatte betyr svært mye i slike prosesser. Les mer på fagbladet.no KOMMUNEREFORM FOR KIRKEANSATTE – UNGDOMSARBEIDEREN MÅ SATSES PÅ *Ifølge organisasjonen Ungdom og fritid må det stilles like høye krav til dem som skal jobbe med ungdom som ansatte som jobber med andre grupper. Disse voksne er avhengig av å bli satset på i det kommunale apparatet. De trenger oppdatert kunnskap og kompetanse. Derfor er det ikke nok med et kræsjkurs i konflikthåndtering. Det krever et helhetlig og langsiktig kompetanseløft for hele feltet, skriver organisasjonen på sin hjemmeside. MANGE SPØRSMÅL: Da Vestfold-kommunene Sandefjord, Stokke og Andebu jobbet med å slå seg sammen, fikk KA over 100 e-poster om ulike problemstillinger som dukket opp for de kirkeansatte, forteller Øystein Dahle. FOTO: PER FLAKSTAD TRYGGERE: Når forldrene bruker mer tid på å tilvenne barna til barnehagetilværelsen, kan det bidra til å gjøre barna tryggere. FOTO: MONICA SCHANCHE FOTO: ALMEDIE.NO fbaargang2017 fbseksjonFEL