26 ~ FAGBLADET | 8 | 2017 | Renovasjonsarbeiderne i Oslo har tatt grep om jobben med å hente søppel fra nesten 700.000 innbyggere. Plasstillitsvalgt Anna Bajko og kollegaene hennes tømmer 112.000 beholdere hver eneste uke. Nå registreres færre enn 200 klager i uka. Det er en skarp kontrast til helvetesvinteren som fulgte anbudsstart med Veireno i oktober i fjor. Etter en vinter med hardkjør, lovbrudd, 28.000 klager på tre måneder, utskjelling og konkurs for den private aktøren, overtok Oslo kommune tjenesten i februar i år. TING FALLER PÅ PLASS Fagbladet besøkte arbeidsplassen før sommeren. Da fortalte Bajko at de fortsatt hadde mange utfordringer. Når vi snakker med henne i begynnelsen av september, er det en veldig fornøyd plasstillitsvalgt vi møter. – Alle er innstilt på å gjøre en best mulig jobb, både de som kjører og i ledelsen, forteller hun. Av forhold som er på plass, nevner hun: • Kommunikasjonen som vi slet med tidligere, er hundre ganger bedre. Vi blir lyttet til nå. • Vi har fått justert «umulige» ruter. Lag som hadde for mange beholdere å tømme, har fått færre. • Til vinteren får vi flere små biler. De store og tunge bilene har vært et problem på enkelte ruter. • 4. september begynte språkopplæringen. Det er viktig å få på plass språket. Noen ansatte kan verken norsk eller engelsk. FEIRET I ETATEN Kaoset før konkursen var også tøft for etatens kundebehandlere. De ekspederte 13.900 klager de første fem ukene, 30.000 manglende tømminger før jul. Mellom 30 og 40 ansatte var i sving for å gjøre jobben som normalt fire personer gjør. – Ansatte er utslitt! varslet leder av Fagforbundet Teknisk Fagforening, Terje Strømsnes, i november. Kjører søppel som aldri før – Nå er det gøy å kjøre søppel. Anna Bajko i Oslo-renovasjonen smiler bredt over de nye forholdene etter at kommunen overtok driften. TEKST: OLA TØMMERÅS FOTO: WERNER JUVIK OPTIMISTER: – Kaoset skal vi få orden på, sa renovasjonsarbeiderne før sommeren. De kom i mål. PÅ JOBB | RENOVASJON I OSLO fbaargang2017 fbseksjonFEL