| 2017 | 8 | FAGBLADET ~ 27 Antall klager stupte helt ned til 116 på slutten av juli. Det vil si at kun 116 av 112.000 tømminger ble påklaget av abonnentene. Da var det fortsatt ferietid, men etter tre uker med færre enn 200 klager, tok etaten sjansen på å feire. – Det ble feiring med suppe i lunsjen. Vi tar oss ikke tid og råd til kake, ler hovedtillitsvalgt i Oslo REN, Anne Sandborg. Hun har fulgt renovatørene nesten daglig siden overtakelsen. – Det har vært et mareritt å få alt på plass, forteller hun. En av de første utfordringene som havnet på kommunens bord, var innkjøring av helligdager. I mai økte antall klager drastisk igjen. DRØMMEN: Før jul drømte mang en kundebehandler om en slik graf over klager fra innbyggerne. Av 122.000 tømminger blir færre enn 200 nå påklaget. FOTO: RENOVASJONSETATEN fbaargang2017 fbseksjonFEL