28 ~ FAGBLADET | 8 | 2017 | – Da vi overtok virksomheten, var det ikke utarbeidet planer for å håndtere påske og bevegelige helligdager i mai og juni. Etaten håndterte påskeuka på en god måte, men vi dro med oss noe etterslep inn i mai måned, sier presseansvarlig Jørgen Bakke Fredriksen i Renovasjonsetaten. – Det var et mareritt å få til driften uten å bryte loven på uker med helligdager. En del var lovet fri uten at det var laget systemer for hvordan vi skulle få det til. Veldig mange kunne ikke jobbe mer overtid innenfor loven, forteller Sandberg, som er imponert over hvordan staben med renovatører stilte opp og løste oppgavene. – Helt utrolig samarbeidsvilje, sier hun. SER PÅ TURNUS PÅ NYTT Nå har fagforeningen og ledelsen begynt å se på renovatørenes turnus på nytt. Ifølge Sandberg er det lite å vinne og mange problemer med å kjøre i to skift. – Det er få tømminger på kvelden. Jeg tror ikke et slikt system kan forsvares økonomisk i lengden. Dessuten får vi aldri tid til å ha bilene på service når de må kjøres både på dag- og kveldstid, påpeker hun. Bilene var knappe seks måneder da kommunen overtok. Ifølge Sandborg var de likevel nedslitt. – Vi har nå fått på plass systemer for å få bilparken inn i serviceplanen, forteller hun. ALLE FIKK VERNEUTSTYR Veireno startet med 145 renovatører i oktober. Dette var femti flere enn planen. Etter innkjøringsperioden skulle jobben gjøres med rundt 90 renovatører. På grunn av klagestrøm, kaos og krav fra kommunen, var 170 renovatører i gang med søppelkjøring i Oslo da selskapet gikk konkurs. – 1. august i år var 155 renovatører ansatt i Oslo, sier Jørgen Bakke Fredriksen. Han opplyser også at alle renovatører nå har fått utdelt personlig verneutstyr og synlighetstøy. Mangel på dette ble kritisert flere ganger, og Energigjenvinningsetaten nektet til slutt renovatører å tømme bilen i mottaksanlegget dersom verneutstyret ikke var i orden. Nå ser det annerledes ut. * PÅ JOBB | RENOVASJON I OSLO Alle er innstilt på å gjøre en best mulig jobb, både de som kjører og i ledelsen. ANNA BAJKO RENOVASJON OSLO • Vinteren 2015 vant det lille selskapet Veireno anbudet i Oslo kommune. Samtidig overtok selskapet renovasjon i Vestfold. • Fagbladet avslørte mange kritikkverdige arbeidsforhold i selskapet i Vestfold. • Etter overtakelsen i Oslo fulgte søppelkaos, flere lovbrudd og til slutt konkurs i februar 2017. • Oslo kommune overtok selv renovasjonen i februar i år. fbaargang2017 fbseksjonFEL