| 2017 | 8 | FAGBLADET ~ 29 Island spesialisten ...med hjerte for Island! Opplev Island www.islandspesialisten.no E-post: reise@islandspesialisten.no Tlf: 69 01 78 80 V i s k r e d d e r s y r r e i s e r t i l I s l a n d Firmaturer - Rundreiser med guide - bilferie - vandreturer - sykkelferie - aktiv ferie Se våre nettsider for informasjon og turforslag eller ta kontakt for tilbud www.islandspesialisten.no / reise@islandspesialisten.no ••••• ••••• •••••••• ••••••• • ••••••• •• •••••••••• ••• ••••••• ••••••• •• •••••• ••• ••••• ••• ••••• ••••••• ••••••••• ••••••• ••••• •••• ••• •••••••••••••••••••••• ••••••••••• •••••••••••••••• Bjørg Marit Andersen Håndbok i hygiene og smittevern for sykehus PRAKSIS OG TEORI 695 sider Kr 480,– Forlag: Elefantus Forlag 2016 ISBN nr: 788293274643 Bestilling: www.elefantus.no fagbladet.no Flere artikler på Delta i diskusjonene på Fagbladets facebookside. fbaargang2017 fbseksjonFEL