| 2| 021061 7| 0| 84 || FFAGBLLADETT ~ 31 I DENNE SEKSJONEN: NORGE I VERDEN *Kina har verdens laveste pensjonsalder for kvinner, ifølge Trading economics. 50 år er både øvre og nedre aldersgrense for kinesiske kvinner. Norge har, sammen med Island og Hellas, verdens høyeste pensjonsalder på 67 år for alle yrker som ikke har særaldersgrense. I nabolandene Sverige og Danmark er pensjonsalderen 65 år. Verdens nest laveste pensjonsalder for kvinner er 55 år. Det har også Russland, Vietnam, Saudi-Arabia, Usbekistan og Hviterussland. VISSTE DU AT ... KILDE: TRADINGEVONOMICS.COM USA 66 ÅR MEXICO 65 ÅR SINGAPORE 62 ÅR NORGE 67 ÅR KINA 50 ÅR I samfunnet RETTFERDIGHET | VELFERD | MEDBESTEMMELSE | LIKESTILLING Pensjonsalder *Omtrent halvparten av dem som startet uttak av alderspensjon i fjor, jobbet fram til pensjoneringstidspunktet. 28 prosent gikk av tidligere med uføretrygd, på grunn av særaldersgrenser eller av andre årsaker. S 32 Våre avsløringer på et Norlandia-senter har ført til mye oppmerksomhet og politisk debatt. S 40 Nils Kristen Sandtrøen er en av 16 fagforbundsmedlemmer som er valgt inn på Stortinget.S 42 Fagforbundet deler ut millioner til organisasjoner, partier og gode formål hvert år. S 54 De deler ut kollegiale, faglige og politiske sleivspark med stor entusiasme. FOTO: COLOURBOX *Blir arbeidstakere over 60 år sagt opp etter å ha arbeidet sammenhengende minst ti år i virksomheten, er oppsigelsesfristen minst seks måneder. * I den nye likestillings- og diskrimineringsloven blir det ulovlig å forskjellsbehandle også på grunn av alder – på lik linje med kjønn, rase, livssyn, funksjonsevne og seksuell orientering. *Ved årsskiftet var 10,4 prosent av befolkningen i aldersgruppa 67–79 år. De aller eldste, som var 80 år og over, utgjorde 4,2 prosent. FOTO: WERNER JUVIK fbaargang2017 fbseksjonFEL