| 2017 | 8 | FAGBLADET ~ 33 MISTRIVDES: Åge Villi Kristiansen flyttet til Norlandia bo- og omsorgssenter i Moss fordi han trengte sårbehandling, men han likte seg ikke. DETTE ER SAKEN • 76 år gamle Åge Villi Kristiansen fikk så dårlig pleie at han fikk larver i sårene sine hos Norlandias omsorgssenter i Moss. • Senteret meldte ikke fra til kommunen om larver i sårene. • Kristiansen døde i oktober 2016 av et illebefinnende, fem dager etter funnet av larvene. • Et ambulanseteam mener han ble fratatt sjansen til vellykket gjenopplivning da han fikk manglende førstehjelp. • Helsetilsynet skal granske Norlandia etter Fagbladet og Fri fagbevegelses avsløringer fbaargang2017 fbseksjonFEL