34 ~ FAGBLADET | 8 | 2017 | F agbladet har sammen med FriFagbevegelse avdekket flere saker ved det kommersielt drevne Norlandia Skoggata bo- og servicesenter i Moss. Det alle spør seg, er hvordan dette kunne skje og hva kan gjøres for å hindre at noe lignende skal skje igjen. Men først, her er historiene: HISTORIEN OM ÅGE VILLI KRISTIANSEN – Vi trodde bare han skulle få det bedre hos Norlandia, fortalte Reidun Johannesen om broren Åge Villi Kristiansen i et videointervju med Fagbladet. Hun kjempet mot tårene og sto fram med historien om hvordan hun og familien klagde til Norlandia om manglende pleie og sårstell flere ganger. Om hvordan Åge Villi Kristiansen mistrivdes på omsorgssenteret, og sjokket hun fikk da hun til slutt oppdaget levende larver som krøp rundt i sårene til storebroren. – Jeg håper at Norlandia tenker på noe mer enn profitt og at dette ikke skal skje med andre, forteller søsteren i intervjuet. Kristiansen døde da han fikk et illebefinnende fem dager etter funnet av larvene. Et ambulanseteam var sterkt kritiske. De mener Kristiansen ble fratatt sjansen til gjenopplivning da sykepleiere ved omsorgssenteret avsluttet hjerte- og lungeredningen for tidlig. Norlandia meldte aldri ifra til kommunen om larvene. Ambulanseteamet sendte avviksmelding om manglene ved gjenopplivningen. HISTORIEN OM BERIT TELLMANN – Jeg frykter at Berit Tellmann skal bli det neste offeret. Det er mange paralleller til den tragiske historien med Åge Villi Kristiansen, sier Arash Soltani, som er Tellmans verge. Han bryter tausheten fordi han er sint og bekymret. Berit Tellmann har muskelsvinn-sykdommen ALS og er lenket til sengen uten å kunne bevege seg. Hun må ha respirator døgnet rundt for å kunne puste. Både Tellmann og Soltani forteller at to ganger har ansatte dratt ut pusteslangen hennes ved et uhell. Etter 12 sekunder uten oksygen er det livsfare. Ingen av gangene meldte Norlandia fra til Moss kommune om det alvorlige avviket. Den ene gangen ble det oppdaget ved en tilfeldighet at slangen var ute. Vergen mener Berits liv og velferd trues av knappe ressurser, manglende kompetanse og systematisk rutinesvikt. HISTORIEN OM KVINNE 91 – Mor ble liggende alene i store smerter, og det tok opptil fire timer før noen kom og ga henne smertestillende. Hun hadde det slik i flere måneder, forteller Gidske Kvilhaug og Trygve Anghus til Fagbladet. Moren deres var benskjør og hadde kroniske smerter. Barna forteller at hun led spesielt om natta. Da var det to pleiere på senteret som skulle dekke tre etasjer og 54 beboere. – En gang ringte hun oss midt på / tema / kommersiell eldreomsorg 2006 341,2 443,1 512,8 528,6 546,9 630,7 680,7 923,9 1264,2 1721,6 1700,3 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Attendo, Aleris, Unicare og Norlandia (Tall i millioner) Total omsetning for de fire store kommersielle som driver eldreomsorg i Norge. FOR DÅRLIG: Verge Arash Soltani er bekymret for ALSsyke Berit Tellmann. fbaargang2017 fbseksjonFEL