| 2017 | 8 | FAGBLADET ~ 35 natta i store smerter. Hun fortalte at hun som før hadde ringt og ringt etter sykepleier i flere timer, men ingen kom for å hjelpe henne. Da ble vi nødt til å kjøre fra Oslo og til Moss, for fysisk å hente sykepleier som kunne gi henne smertestillende, forteller de to. Søsknene er ikke kritiske til dem som jobber på senteret. De mener de ansatte gjorde så godt de kunne. Anghus og Kvilhaug er kritisk til Norlandia og Moss kommune, som de mener har latt selskapet slippe unna med å drive med altfor lav bemanning. KOMMUNEN FIKK IKKE VITE Moss er den kommunen etter Oslo med mest kommersiell eldreomsorg. Kommunen fikk aldri vite om larvene som ble funnet i sårene til Åge Villi Kristiansen, på tross av at det ble skrevet et avvik og varslet internt om det manglende sårstellet. Noen måneder etterpå fikk Norlandia forlenget millionkontrakten sin hos Moss kommune. Kommunen visste da ikke noe om hva fbaargang2017 fbseksjonFEL