36 ~ FAGBLADET | 8 | 2017 | / tema / kommersiell eldreomsorg som hadde skjedd med Åge Villi Kristiansen. Fagbladet har ettergått hvilke rutiner Moss kommune har for å finne ut av eventuelle avvik. Oppfølgingen skjer ved at kommunen og det kommersielle omsorgsselskapet møtes to ganger i året for et kontraktoppfølgingsmøte. Ifølge kommunalsjef for helse og sosial, Gro Gustavsen, stiller kommunen følgende spørsmål for å avdekke eventuelle avvik: «Er det andre forhold oppdragsgiver burde vært informert om?» NORLANDIA GRANSKES Helsetilsynet har åpnet tilsynssak for å finne ut hva som har skjedd ved Norlandia-senteret i Moss da Åge Villi Kristiansen fikk larver i såret. Ledelsen i Norlandia sier selv at de ikke kjente til at Kristiansen fikk så dårlig sårbehandling. Norlandia-ledelsen svarer at de har gått igjennom saken internt og verken funnet kritikkverdige forhold eller mangelfull pleie som gjør at saken burde vært meldt til Helsetilsynet. De har nå meldt ifra på grunn av «de pårørende sine innspill». Flertallet av politikerne i Moss kommune, bestående av Ap, SV, Rødt, MDG og KrF, vil at kommunen skal overta driften av omsorgssenteret dersom Helsetilsynet konkluderer med at Norlandia har brutt kontrakten med kommunen. – PROFITT FORAN FOLK Venstresiden og fagbevegelsen stiller spørsmål ved om dårlig kontroll og oppfølging med Norlandia, kombinert med inntjeningskrav, kan være forklaringen på de tre historiene Fagbladet har avdekket. Fagforbundet og leder Mette Nord er kritisk til at kommersielle kan drive velferdstjenester uten at det er strengere krav til å melde fra om feil og avvik, slik at de kan utbedres. Nord tror dagens system kan føre til at kritiske hendelser blir holdt tilbake. – Kommersielle kan frykte at de ikke får forlenget kontrakten, og det kan føre til at de holder tilbake informasjon. Det er et helt klart mål for en kommersiell aktør å få mer arbeid og flere kontrakter for å kunne tjene mer penger. Det ligger i sakens natur at en privat investor vil ha avkastning for hver krone han har investert. Og da kan det skje at profitt blir prioritert foran folk, sier Fagforbundets leder Mette Nord. Hun understreker at feil og kritikkverdige forhold også skjer i offentlig eldreomsorg, men at det der er større åpenhet og innsyn i feil og avvik. Slik kan man lettere lære og forbedre seg. LOVER GJENNOMGANG Norlandias ledelse sier de har gjort svært mye for å granske, lære og finne ut av hva som har skjedd. — For oss er det viktig å kunne lære, og lære så tidlig som mulig. Jeg vil gjenta at det er mitt ansvar å kjenne til det som fant sted, da det fant sted, skriver Riikka Aubert, direktør for eldreomsorg i Norlandia Care Norge AS. Hun viser også til at Norlandia har fulgt Moss kommunes krav til bemanning. På TUNGT: Minnene om hva som skjedde med broren Åge Villi Kristiansen er fortsatt tunge for søster Reidun Kristiansen. Hun står fram fordi hun håper at ikke flere skal bli utsatt for dårlig behandling, på samme måte som hennes bror. Jeg håper at Norlandia tenker på noe mer enn profitt, og at dette ikke skal skje med andre. REIDUN JOHANNESEN, SØSTER TIL ÅGE VILLI fbaargang2017 fbseksjonFEL