| 2017 | 8 | FAGBLADET ~ 37 spørsmål om Mette Nords oppfatning av at inntjeningskrav har gått ut over omsorgen, svarer Aubert dette: – Jeg er kjent med påstandene fra Mette Nord. Som jeg tidligere har uttrykt berører denne saken meg sterkt. Vi har allerede iverksatt en rekke tiltak. Nå imøteser vi Fylkeslegens tilbakemelding. Norlandia sier de ikke kan uttale seg om saken til Berit Tellmann, på grunn av taushetsplikt. Selskapet er skriflig fritatt fra taushetsplikten av Tellmanns nærmeste pårørende. Tellmann greier ikke å skrive selv, grunnet muskelsvinn, men har muntlig opphevet taushetsplikten. Aubert skriver at de tar sakene Fagbladet har omtalt på alvor, og at de gjennomgår sakene grundig. KREVER INNSYN Fagforbundet og en samlet venstreside krever nå at det skal bli strengere krav til at kommersielle melder ifra om avvik til kommunene de utfører tjenester for. I tillegg får Fagforbundet støtte fra SV, Ap, Rødt og Senterpartiet om at det må bli mer innsyn slik at offentligheten kan kontrollere og få innsyn i hvor mye kommersielle aktører bruker på velferd og hvor mye som ender opp i lommene på eierne. SV kommer med et stortingsforslag i oktober om at det skal utredes universelle krav til kommersielle aktører om rapportering av hendelser og avvik, og i tillegg muligheter til å finne ut hvor mye av skattepengene som går til omsorg eller profitt. Rødt og SV vil ha et forbud mot å hente profitt fra velferd. Ap er også mot profitt i velferdstjenester, men tror ikke et forbud vil fungere. De vil heller satse på strengere krav for å sikre bemanning og arbeidsvilkår. fbaargang2017 fbseksjonFEL