38 ~ FAGBLADET | 8 | 2017 | Fagbladet har sammen med Fri fagbevegelse jobbet med graveprosjektet om hva som skjedde med Åge Villi Kristiansen siden november 2016. Redaksjonene fikk innsyn i de siste nødvendige dokumentene og journalene i august. Etter publiseringen 24. august, ble artikkelen toppsak hos blant andre VG, som laget flere egne oppfølgere. Avsløringene ble også toppsak hos NRK på nett, Dagsnytt og Dagsrevyen. Fagbladets videointervju med Reidun Johannesen, Åge Villi Kristiansens søster, ble vist på NRK Dagsrevyen, som har et gjennomsnittlig seertall på 650.000. SAK I VALGKAMPEN I flere av partilederdebattene nevnte Ap-leder Jonas Gahr Støre Norlandia- saken som eksempel og pekte på blant annet frykt blant dem som vil melde ifra om kritiske forhold i kommersiell eldreomsorg. Både Siv Jensen og Erna Solberg var på Norlandia-senteret i Moss i 2013 og brukte Skoggata bo- og servicesenter som eksempel på suksessfull kommersiell drift. TV 2 Nyhetene konfronterte statsminister Erna Solberg med at hun i flere uker ikke ville svare på spørsmål om omsorgssenteret etter avsløringene og om hun fortsatt mente at Skoggata var et godt eksempel: – Ja, jeg har besøkt senteret, og beboerne der har vært veldig fornøyd. Det er klart det ikke er bra når en får en tilsynssak. Dessverre har vi noen sånne tilsynssaker i eldreomsorgen, både i kommunal og privat regi. INGEN TØR Å STÅ FRAM Ingen som jobber eller har jobbet på Norlandias omsorgssenter i Moss, har stått fram og snakket om hva som har skjedd. Fagbladet har vært i kontakt med flere med kjennskap til saken, men alle har svart at de ikke tør å stå fram i frykt for å miste jobben, represalier eller å ødelegge for framtidige jobbmuligheter. Norlandiasaken ble tema i valgkampen Fagbladets avsløringer ble plukket opp av norske riksmedier og ble en del av den politiske debatten og valgkampen. FRP: KVALITET VIKTIGERE ENN INNSYN En gjennomgang Fagbladet har gjort, viser at de kommersielle selskapene har omsatt for ti milliarder de siste ti årene, og at det er svært vanskelig å finne ut hvor mye av disse skattepengene som har gått til omsorg eller profitt. Statssekretær Jørgen Næsje (Frp) i Finansdepartementet mener mer innsyn i velferdsselskaper er feil vei å gå, og at krav til kvalitet og innhold er viktigere. – Kvalitetssikring er en langt bedre måte å sikre fornuftig bruk av skattebetalernes penger til velferd på enn fordyrende rapporteringskrav i regnskapslovgivningen, mener Næsje. Konklusjonen fra Helsetilsynets gransking av hva som skjedde med Åge Villi Kristiansen hos Norlandia, er ventet å komme innen et halvt år. * / tema / kommersiell eldreomsorg LARVER: Bildet viser flere larver mellom tærne på Åge Villi Kristiansen. Fluelarvene kom etter at bandasjen og sårene hans ikke hadde blitt stelt og skiftet på flere dager. fbaargang2017 fbseksjonFEL