40 ~ FAGBLADET | 8 | 2017 | – Jeg gleder meg veldig, og tror jeg har spennende og innholdsrike år foran meg, sier Sandtrøen, som er valgt inn i nasjonalforsamlingen for første gang. Tre av de sju representantene fra Hedmark er medlem i Fagforbundet. Sammen med Arbeiderpartikollega Anette Trettebergstuen og SVs Karin Andersen er Sandtrøen både stortingspolitiker og medlem i forbundet. SPENNENDE PERIODE Sandtrøen mener denne stortingsperioden kan bli ekstra spennende, siden valget har gitt et mer åpent Storting der regjeringen vil være avhengig av støtte fra KrF for å få gjennomslag for sine saker. 16 medlemmer – Verdiene fra fagbevegelsen blir viktige å ta med seg inn på Stortinget, sier en av dem, Nils Kristen Sandtrøen fra Tynset. ANETTE TRETTEBERGSTUEN (37) Fagforbundet Hamar. (Ap) JAN BØHLER (64) Fagforbundet Forvaltning og service, Oslo. (Ap) TORE HAGEBAKKEN (56) Fagforbundet Gjøvik. (Ap) TUVA MOFLAG (38) Fagforbundet Ski (Ap) NILS KRISTEN SANDTRØEN (27) Fagforbundet Nord-Østerdal. (Ap) KARIN ANDERSEN (64) Fagforbubundet Kongsvinger. (SV) CECILIE MYRSETH (33) Fagforbundet Troms. (Ap) EIRIK SIVERTSEN (46) Fagforbundet Bodø. (Ap) TEKST: PER FLAKSTAD fbaargang2017 fbseksjonFEL