| 2017 | 8 | FAGBLADET ~ 41 på Stortinget – KrF sier de vil styrke kommuneøkonomien og at de er opptatt av velferden for både barn og eldre i samfunnet vårt. Det kan bli interessant hvordan regjeringen har tenkt å manøvrere for å sikre seg flertall. Vi skal i alle fall komme med våre forslag til mer likeverd og fellesskap, og mange av disse forslagene tror jeg det kan bli vondt for KrF å stemme imot, sier han. FAGBEVEGELSENS VERDIER Sandtrøen har bakgrunn fra AUF og som varaordfører i Tynset kommune. – Vi har et veldig godt fagligpolitisk samarbeid med Fagforbundet her i Tynset, og det var gjennom erfaringene med fagbevegelsen som AUFer at jeg bestemte meg for Fagforbundet, forteller han. – Jeg mener det er viktig å ta med seg fagbevegelsens verdier inn i arbeidet på Stortinget, og jeg håper at den erfaringen jeg har fått som lokalpolitiker, kan overføres til et arbeid for velferd og likeverd på et bredere og nasjonalt nivå. – Som politiker er stortingsarbeidet noe av det mest spennende og utfordrende å bli valgt til. Og derfor er jeg både glad og ydmyk for å få denne muligheten, sier Sandtrøen. * HEGE HAUKELAND LIADAL (44) Fagforbundet Haugesund- Utsira. (Ap) KARI HENRIKSEN (62) Fagforbundet Sørlandet. (Ap) RUTH GRUNG (58) Fagforbundet Bergen. (Ap) MAGNE ROMMETVEIT (61) Fagforbundet Stord og Fitjar. (Ap) FREDRIC HOLEN BJØRDAL (27) Fagforbundet Volda. (Ap) KIRSTI LEIRTRØ (54) Fagforbundet Sør- Trøndelag fylkeskommune. (Ap) TROND GISKE (50) Fagforbundet Trondheim, (Ap) MONA FAGERÅS (45) Fagforbundet Nordland fylkeskommune. (SV) fbaargang2017 fbseksjonFEL