42 ~ FAGBLADET | 8 | 2017 | D e fleste vet at Fagforbundet gir penger til politiske partiene på venstresiden, særlig i valgår som dette. Fagforbundet er en raus samfunnsaktør som hvert år deler ut millioner av kroner til gode formål, prosjekter, organisasjoner og partier. Men hvem er de, og hva går pengene til? I anledning at denne landsmøteperioden går mot slutten, har Fagbladet bedt om å få lista over alle som har mottatt økonomisk støtte fra Fagforbundet de siste fire årene. Til sammen har Fagforbundet gitt 136 millioner kroner i støtte fordelt på 103 mottakere. SOLIDARITETSARBEID OG POLITISK PÅVIRKNING På lista finner vi et vidt spekter av formål, alt fra politiske partier og tenketanker til en fagforening på Filippinene, Norges svømmeforbund og Natur og Ungdom. Noen har fått penger til et enkeltarrangement, andre får årlig støtte. Lista kunne vært over dobbelt så lang, ifølge Fagforbundets leder, Mette Nord, som hvert år må si nei til en rekke søknader. – Lokale ting sier vi konsekvent nei til, det må lokale fagforeninger eventuelt støtte. Det vi støtter, må ha en verdi for Fagforbundets medlemmer og dele det samfunnsengasjementet vi som organisasjon har, slår Nord fast. PENGER GIR FORUTSIGBARHET På et kontor i Storgata i Oslo sitter ei som er strålende fornøyd med Fagforbundets gavmildhet og engasjement. Generalsekretær Henriette Killi Westhrin og Norsk Folkehjelp har gjennom en samarbeidsavtale med Fagforbundet fått over 20 millioner kroner de siste fire årene – mest av alle. Nå er partene innstilt på at avtalen fornyes for nye fire år. – Vi bruker masse ressurser på å søke om penger. Det er et krevende arbeid. Pengestøtten vi får fra Fagforbundet, er derfor veldig, veldig viktig. Den gir oss en forutsigbarhet i arbeidet vårt, sier Killi Westhrin. En del av midlene går til å dekke egenandelen Fagforbundet drypper millioner av kroner på ulike formål, men må si nei til enda flere. TEKST: SIMEN AKER GRIMSRUD I årene 2014–2017 har Fagforbundet hatt en samlet omsetning på rundt 5 milliarder kroner. I samme periode har forbundet gitt totalt 136 millioner kroner i økonomisk støtte. Det vil si 94 kroner per medlem i året. I SAMFUNNET / PENGESTØTTE Derfor deler Fagforbundet ut 136 millioner Se hele lista på neste side fbaargang2017 fbseksjonFEL