* Disse har Fagforbundet en samarbeidsavtale med. Disse får støtte fra Fagforbundet Norges Fredslag Norges Fredsråd Norges Naturvernforbund * Norges Røde Kors, TV-aksjonen 2016 0g 2017 Norges Sosiale Forum, Globaliseringskonferansen Norges Svømmeforbund * Norsk Bibliotekforening Norsk Brannmannsforum Norsk Folkehjelp * Norsk Folkehjelp minioritetsetnisk * Norsk Folkehjelp Hadeland Norsk forening for brannskadde, Burncamp Norsk Havnearbeiderforening, streikestøtte Norsk Lokomotivmannsforbund Norsk tjenestemannslag, Kampen mot svart arbeid Norsk Transportarbeiderforbund, renovasjonskonferanse Oslo Arbeiderparti Oslo Grafiske Fagforening/Norway Cup Oslo Sporveiers Arbeiderforening, Kjeholmen Palestinakomiteen i Norge Publish What You Pay Norway Regnskogfondet, TV-aksjonen 2015 Forlaget Res Publica Revolve NTNU Rød ungdom Sabona Senterpartiet, inkl. valgkampstøtte SheBop Big Band/8. marskonsert Ship to Gaza Norway SOS-Barnebyer Sosialistisk Ungdom Sosialistisk Venstreparti, inkl. valgkampstøtte Standard Norge Statens arbeidsmiljøinstitutt, Kreftrisiko blant menn Stiftelsen Verdighetsenteret * Stiftelsen ALS Norsk Støttegruppe Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo Stiftelsen Norsk Luftambulanse * Stiftelsen Notodden Blues Festival Stiftelsen Vardøger, seminar Støttekomiteen for Vest-Sahara Sørlandet sykehus HF Kristiansand, Årets arbeidsgiverpris Tankesmien Agenda AS/Fremtidskonferanse Telemark brannbefalslag Trade unions for Energy Democracy - TUED TV 2 AS - TV-serie «Oslo brenner» Ungdom & Fritid Ungdom mot EU Universitetet for Miljø og Biovitenskap, avløpskonferanse Utøya AS Who profits * 50.000 200.000 10.868.000 200.000 250.000 11.745.599 1.600.000 10.000 19.000 150.000 141.951 2.097.251 50.000 20.000 46.450 30.000 54.950 300.000 125.000 10.000 50.000 50.000 20.000 10.000 16.365.000 350.000 10.000 2.373.475 310.000 10.000 20.000 199.000 350.000 30.000 2.750.000 10.000 150.486 100.000 50.000 400.000 15.000 120.000 3.960.000 10.000 2.005.000 30.000 195.000 10.000 2.049.035 50.000 50.000 100.000 20.000 605.000 200.000 200.000 1.530.000 62.500 140.000 20.298.000 2.000.000 362.824 1.600.000 370.000 10.000 107.488 14.400 250.000 75.000 10.000 25.704 175.000 100.000 10.649.000 187.500 10.000 100.000 6.650.000 30.000 100.000 217.500 410.000 6.563.500 3.000 300.000 10.500.000 5.000 50.000 10.600.000 120.000 216.700 100.000 25.000 200.000 10.000 100.000 150.000 30.000 200 10.000 55.000 300.000 Amnesty Internasjonal Norge Antirasistisk senter * Arbeiderbevegelsen arkiv og bibliotek Arbeiderkamp AS Arbeidernes ungdomsfylking Arbeiderpartiet, inkl. valgkampstøtte * ATTAC-Norge Besteforeldrenes Klimaaksjon Brannmenn mot Kreft Buskerud Senterparti, konferanse Central De Trabajadores De Cuba * CIU-Confederation of indep. Unions * Cornell University Depository Account Dråpen i havet, frivillig arbeid for flyktninger ECCP, fagforeningsseminar i Brussel EMS Norway, ambulansemesterskap EPSU-European Federation Fagskolen i Østfold * Fagakademiet Hovedkontor – jubileumsskrift Fagorganisasjonsfunksjonærenes pensj.forening Feiermesternes Landsforening Fellesrådet for Afrika Fellesutvalget for Palestina Folkeaksjonen mot Tisa For Velferdstaten * Foreningen Fattignorge Foreningen Fotballbane for jenter og gutter i Kobane Foreningen Manifest Analyse Forlaget Manifest AS Framfylkingen - LOs barneforening Framtiden i våre hender Gyldendal Norsk Forlag AS/Klimavalgalliansen Handelskampanjen/Utviklingsfondet Homonettverket Høgskolen i Hedmark * ICAN Norge. NF solidaritetsungdom mot atomvåpen ISKA/PSI-Internationale des Kirkens Nødhjelp, TV-aksjonen 2014 Kommunenes interesseorg. (KS), NM for helsefagarb. Kristne Arbeidere * Kulturskolen.no Kvinner på tvers Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK)* LHL Hjerneslag Lokalsamfunnsforeningen * Lærdal Brann og Redning Natur og Ungdom Nei til Atomvåpen Nei til EU Noas Norges Bygdeungdomslag fbaargang2017 fbseksjonFEL