| 2017 | 8 | FAGBLADET ~ 47 Kortere arbeidstid ble en stor debatt på LO-kongressen. Det samme kan skje på landsmøtet i Fagforbundet. LANDSMØTET 2017 / I SAMFUNNET VIL LEGGE NED FORBUNDSSTYRET *Et av de mest radikale forslagene om Fagforbundets egen organisasjon er å legge ned hele forbundsstyret. I stedet mener flere foreninger og enkelte fylker at arbeidsutvalget skal stå for den daglige politiske ledelsen, og at landsstyret skal være mer aktivt og ha flere møter enn i dag. TEKST: PER FLAKSTAD Fagforbundet fikk gjennomslag for en mer forpliktende tekst om kortere normalarbeidsdag på LO-kongressen. Flere foreninger har sendt inn forslag om å stryke hele formuleringen om kortere arbeidstid i både prinsipp- og handlingsprogrammet. Argumentasjonen er at dette ikke kommer samfunnet til gode, og at det er et urealistisk mål. Andre foreninger har sendt inn forslag om å forsterke teksten og gjøre det tydelig at sekstimersdagen er forbundets mål. Landsstyret innstiller på en tekst som sier at målet om å sette livskvalitet foran forbruksvekst kan oppnås blant annet gjennom kortere normalarbeidsdag. KAN BLI DEBATT OM ARBEIDSTID DISSE FORSVINNER FRA DEN POLITISKE LEDELSEN *Det kommer til å bli store utskiftninger i Fagforbundets politiske ledelse etter landsmøtet. Roger Haga Heimli er allerede borte etter at han ble valgt inn i LO-ledelsen. Da Fagbladet gikk i trykken, hadde i tillegg disse fem AU-medlemmene takket nei til gjenvalg: Jan Helge Guldbrandsen, Elin Veimo (hovedkasserer), Britt Silseth (SKA-leder), Raymond Turøy (SHS-leder) og Mette Henriksen Aas (SKKO-leder). Landsstyret har innstilt på å redusere arbeidsutvalget fra ti til ni personer. I forslaget til vedtektsendringer har landsstyret innstilt på at alle valg, også yrkesseksjonene, ungdomsutvalg og pensjonistutvalg, skal foretas på landsmøtet. FOTO: HÅVARD SÆBØ FOTO: COLOURBOX.COM VIL LIKESTILLE TANNHELSE *Flere foreninger har foreslått at forbundet skal arbeide for at egenandeler i tannhelsetjenesten skal likestilles med andre helsetjenester. Landsstyret har innstilt på at det bør med i handlingsprogrammet for de neste fire årene. INTERNASJONAL HANDELSBOIKOTT AV ISRAEL *Fagforbundets representanter var viktige pådrivere da LO vedtok at de vil arbeide for en internasjonal handelsboikott av Israel. Flere foreninger har sendt inn forslag om dette, og landsstyret innstiller på å ta det inn i forbundets handlingsprogram. LANDSMØTET 2017 • Fagforbundets 4. ordinære landsmøte gjennomføres fra 16. til 20. oktober i Oslo Kongressenter. • Les alle forslagene og landsstyrets innstillinger på fagforbundet.no/ tema/landsmotet2017. fbaargang2017 fbseksjonFEL