| 2017 | 8 | FAGBLADET ~ 49 NAVN: Kristin Sæther ALDER: 50 år FAMILIE: En datter. YRKE: Utdannet hjelpepleier. Heltidstillitsvalgt siden 2002. AKTUELL: Fersk sekretær i LO-ledelsen. fbaargang2017 fbseksjonFEL