| 2017 | 8 | FAGBLADET ~ 51 DERFOR PASSET DET PERFEKT å være aktiv i valgkampen. Store deler av LOs tillitsvalgtapparat har vært i valgkampmodus i hele høst. Selv var Sæther tre uker på veien i Østfold, Vestfold og Nord-Trøndelag. Hun opplevde stemningen blant velgerne som god, selv om det butta på meningsmålingene. Hun trodde de blåblå kom til å tape regjeringsmakta. Desto større ble skuffelsen da hun og resten av LO-ledelsen og -ansatte innså at det ikke ble slik. Hun er klinkende klar på at valgresultatet vil gjøre det vanskeligere for LO å få gjennomslag. – Vi vet hva vi har med å gjøre. Det er ikke slik at vi bare kan ta en telefon eller at våre meninger blir etterspurt. Trepartssamarbeidet mellom myndigheter, arbeidstaker- og arbeidsgiver– Det har vært et lite sjokk å oppleve LOapparatet. Nå bare tikker det inn meldinger av seg selv. Jeg har alltid vært selvhjulpen. Nå har jeg plutselig et stort apparat rundt meg som legger alt til rette, sier hun. – Jeg satt i bystyret en periode, mens datteren min var yngre. Heltid i Fagforbundet, bystyret, helseutvalg, det ble møter hele tida. Sakspapirene leste jeg i godstolen på søndagskvelden, mens jeg duppet av hele tida. Dattera spurte om jeg var nødt til å gjøre dette. Nei, jeg er ikke det, svarte jeg. Dessuten trives hun aller best ute blant folk, i operativt arbeid. Ikke på møterommet, og i alle fall ikke på kontoret. – Jo mindre jeg sitter inne på kontoret, jo bedre. MINNER: Noen omveltninger i livet skjer raskere enn andre. Etter 15 år som tillitsvalgt på heltid i Trondheim, trenger hun mange sekker for å pakke ned den delen av livet. fbaargang2017 fbseksjonFEL