| 2017 | 8 | FAGBLADET ~ 57 Det er deilig å stå på scenen. Applausen er deilig. Du blir avhengig, rett og slett. 4 – De fleste er nok bare rolige utenpå, sukker Ramona E. Braanen. På dagtid er hun HR-rådgiver i Oslo sykehusservice, om kvelden både lur rev, betatt sykepleier og rank renholder. Også hun en gammel revyhest som travet med da fire sykehus i Oslo ble slått sammen i 2011, og en felles revy ble en av ingrediensene i personalpolitikken. – Revy er sosialt, kreativt og gir masse energi. Det er en lykke å få stå på scenen. Applausen er deilig. Du blir avhengig, rett og slett, sier Ramona, før også hun lukker seg inne i konsentrasjonsboblen. Kl. 18.50 Det er bare minutter til regissør Tom Sterri samler ensemblet på 18 til siste peptalk. 6 5 Alle tekstene er skrevet av de ansatte selv. Årets sketsjer sparker skarpere enn i fjor. Mot IKT-skandalen, i en tekst skrevet lenge før saken eksploderte i media. «Naskeriet» som harselerer med at sykehuset har konkurranseutsatt vaskeriet. Generelt ironiserer sketsjene mot rekken av uforståelige innsparingstiltak. Og selvironien blomster enten de spiller uforstandige ansatte eller forsmådde sykepleiere. Cathrin Snare, hovedtillitsvalgt for Fagforbundet, som for første gang på lenge ikke står på scenen, men i år er kostymesjef – er superfornøyd med de 14 kjolene, 14 skjørtene, 8 rottedraktene og alt det andre hun har sydd i løpet av året. – Samholdet er en oase i arbeidshverdagen. Vi blir så sammensveisa på tvers av alle yrker, hvisker hun og smyger seg inn i samlingsringen. – Vi gjør det vi har lært. Det sitter, beroliger regissør Sterri. Så strømmer skuespillerne stille opp til rampelyset. KL. 19.50 PAUSE – Det er god stemning. Dere er helt på. Bare fortsett sånn, heier Sterri. OUS-REVYEN • Første OUSrevyen ble satt opp i 2011, og settes opp annet hvert år. • Alle sketsjer, sanger og tekster er laget av de ansatte. • Både de 18 skuespillerne og 9 musikerne har vært gjennom audition. • 4000 billetter er solgt. fbaargang2017 fbseksjonFEL