I SAMFUNNET / SYKEHUSREVYEN OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS • Består av Aker sykehus, Rikshospitalet, Radiumhospitalet og Ullevål sykehus, samt enheten Oslo sykehusservice som leverer ikke-medisinske tjenester til resten av sykehuset. • 20.000 ansatte. • Gjennomfører årlig over 1,2 millioner pasientbehandlinger. • Eies av Helse Sør-Øst. • I tillegg til forskningen og utdanning av helsepersonell, har sykehuset ansvaret for ambulansetjeneste, 113-sentralen, luftambulanse og pasientreiser i Oslo og Akershus. 58 ~ FAGBLADET | 8 | 2017 | fbaargang2017 fbseksjonFEL