| 2017 | 8 | FAGBLADET ~ 61 koblet til innvandrings- og integreringspolitikk. Selv om det er et bredt forlik i Stortinget, lykkes det Frp å gjøre asyl og innvandring til et tema. Dersom det skal bli borgerlig flertall, er de avhengig av at Frp får det rommet som trengs for å hente inn rundt 15 prosent av stemmene. Det er i dette lyset vi må se statsminister Solbergs manglende vilje til å reagere på ytterliggående utspill fra den kanten. Høyre er også avhengig av de stemmene det gir å latterliggjøre unge, mørkhudede AUFere eller muslimer på voksenopplæring om valg og demokrati. For partiene på venstresiden er det alltid et stort dilemma hvordan man skal møte økte skatter, kommer de til å rive deg i stykker.» Kan hende hadde det vært lurt å låne øre til rådet Blair fikk. Det er vanskelig å se at partiet fikk noen gevinst av å være åpen og ærlig med sitt skatteopplegg. Detaljene om hvem som skulle betale mer i skatt (ingen med vanlige inntekter), og hva pengene skulle gå til (helse, skole, elderomsorg) druknet i debatten. Folk fikk med seg beløpet på 15 milliarder, og media lagde egne skattekalkulatorer om hvordan «Jonas-skatten rammer deg». På den andre siden slapp Høyre og Frp helt unna, siden de nektet å fortelle om sitt skatteopplegg for de neste fire årene. Skattekuttene kommer til å bli et sted mellom 0 og 50 milliarder, ble vi fortalt. Og eventuelle kutt i velferden får komme som en overraskelse. Det er vanskelig å skjønne hvordan media kunne unngå å forlange bedre svar. I LØPET AV DE SISTE UKENE før valget ble det levert 40 meningsmålinger. Alle sammen skulle kommenteres og analyseres. Det tok både mye spalteplass og sendetid i media. Store satsinger på skole ble lansert, løfter for både eldreomsorg og for milliarder til sykehus ble presentert, uten synlig interesse. Dessuten ble helhetlige pakker for blant annet 300.000 sårt tiltrengte arbeidsplasser forsøkt gjort til hovedsaker. Igjen uten å nå igjennom. Det nytter imidlertid ikke å skylde på media – ansvaret for å løfte saker ligger hos partiene. Dersom de ikke lykkes, er det fordi de ikke gjør en god nok jobb. Valgkampen ble også preget av en debatt om «norske verdier», gjerne I mange andre land er negativt kjør mot personer en del av det normale politiske spillet. bevisste provokasjoner. Men det er interessant å se at Frp ikke vokste de siste par ukene da debatten om verdier hardnet til. DETTE VAR OGSÅ DET FØRSTE VALGET der sosiale medier spilte en stor rolle. Tidligere har valgkampen vært fulle av politiske annonser og reklameplakater. Denne gangen brukte de fleste partiene nesten alle ressursene på nettet, mye på Facebook – med et budskap som ble skreddersydd for hver enkelt. LO og forbundene var også tungt til stede i nye medier. Det blir spennende å se på evalueringene om budskapet traff slik det var tenkt, og hvilke partier som lykkes best. FOTO: OLE PALMSTRØM PERSONFOKUS: I valgkampen fikk vi for første gang se negativ personkampanje satt i system. Jonas Gahr Støre er politikeren som ble rammet. fbaargang2017 fbseksjonFEL