62 ~ FAGBLADET | 8 | 2017 | E-POST: DEBATT@FAGBLADET.NO Debatt Dette er lesernes egne sider for korte innlegg om aktuelle temaer, maks 4000 tegn inkludert mellomrom. Vi forbeholder oss retten til å kutte i manuskriptene. Navn og adresse må oppgis, også når navnet ikke skal offentliggjøres i bladet. Send debattinnlegg til debatt@fagforbundet.no eller i posten til Fagbladet, postboks 7003 St. Olavs plass, 0130 Oslo. PENSJON Forskjell på folk Jeg er en vanlig pensjonist som jobbet som sekretær/kontordame i mange år, de 16 siste årene i skoleverket. Jeg har alltid vært organisert, først i Handel og kontor, senere i Fagforbundet. Det som jeg føler er urettferdig, er at Fagforbundet kan godta at politikere som sitter på Stortinget, kun må jobbe i 12 år for å oppnå full pensjon, mens vi andre dødelige må jobbe i 30 år for å oppnå det samme. Berit Larsen MIDTØSTEN Tilgi dem ikke Svein Lochner uttrykker bekymring for «Palestina-araberne» i Fagbladet nr. 6, etter LO-kongressens vedtak om boikott av Israel. Han er redd for at de skal miste sine underbetalte jobber hos israelske foretak. Eller bare kødder han? Bibelsitatet på slutten av innlegget hans får meg til lure på om jeg holder på å gå i fella her. Kanskje innlegget er ironisk ment? Jo, jeg er nesten tilbøyelig til å tro det, men hvis jeg tar feil, så har jeg et par ting å fortelle Lochner om «Palestina-araberne », eller palestinerne, som vi andre kaller dem. Jeg tar sjansen på å drite meg ut, det har skjedd før, og jeg er her fortsatt. 1. Palestinere har ikke noe større ønske enn andre folk om å stå med lua i hånda hver dag for å få lov til å jobbe – de er bare tvunget til det. 2. Palestinere ville foretrukket å jobbe på palestinsk jord – om de bare kunne. Du har sikkert hørt alle argumentene jeg har lyst til å ramse opp tusen ganger før, Svein Lochner, men en såkalt israelvenn lar seg ikke forstyrre av argumenter, såpass har man skjønt. Eller var det «Palestinaaraber »-venn du var? Jeg lar det ligge. Du kan jo google litt, om du virkelig er interessert i palestinernes situasjon, så vil du nok fort finne ut at arbeidsledighet hos israelske bedrifter ikke er det største problemet en palestinsk far, mor, sønn eller datter har. I din ånd skal også jeg avslutte med et lite sitat: «Tilgi dem ikke, herre, for de vet godt hva de gjør.» Og da referer jeg til israelske myndigheters, bosetteres og militæres fortsatte okkupasjon og undertrykkelse av det som for lengst skulle vært den frie og uavhengige staten Palestina, en nabo i fred med et fritt og uavhengig Israel. Stig Thanke FOTO: COLOURBOX Palestinere har ikke noe større ønske enn andre folk om å stå med lua i hånda hver dag for å få lov til å jobbe. fbaargang2017 fbseksjonFEL