| 2017 | 8 | FAGBLADET ~ 63 POLITIKK Uforståelig privatisering Ansatte har i alle år prøvd å nå fram til arbeidsgivere og politikere med sunn fornuft, men det fungerer ikke. Jeg undres over at venstresiden ennå ikke har klart å definere fenomenet «privatisering ». Jeg har ingen annen forklaring enn at Ap og LO spiller med og nyter livet som yrkespolitikere. Privatisering er jo vår tids mest geniale idé for å kanalisere fellesressurser ned i private lommer, og prosessene vil løpe helt til alle er mette og kassen er tom. Så vil konsulentene strekke sine ivrige hender i været og lansere gjenreisingen av offentlig sektor, selvfølgelig finansiert av dine og mine skattepenger. Jeg ser dem for meg le hele veien til banken. John Sandvik KOMMUNESAMMENSLÅINGER Tillitsvalgtes rolle I arbeidet med kommunesammenslåinger erfarer vi at tillitsvalgte ikke alltid trekkes med, at de kommer for sent på banen, eller at ikke alle fagforeningene blir involvert. De ansatte og deres interesser blir sterkt påvirket når kommuner slår seg sammen. Det er viktig å ta vare på en tett dialog og et konstruktivt samarbeid mellom politikere, administrativ ledelse og tillitsvalgte. Inndelingsloven krever ikke at politikerne oppretter et partssammensatt utvalg, men det er uklokt å la det være. Lagspill vil alltid være en god investering for en sammenslåingsprosess. Å ha de ansatte med på laget, øker muligheten for å få fornøyde ansatte som bidrar som gode ambassadører. En tett dialog betyr naturligvis ikke at tillitsvalgte alltid får det som de ønsker, men det er viktig å bli hørt og inkludert før beslutningene skal fattes. Det er en utbredt misforståelse at tillitsvalgte kun er opptatt av egne medlemmer eller egen fagforening. Tillitsvalgte har ofte et godt helhetsperspektiv. De kan bidra med å vise problemstillinger som ikke politikerne eller kommunale ledere er oppmerksomme på. Det er en god lederegenskap å spørre medarbeidere om råd og innspill. Et inviterende spørsmål gir gjerne et positivt svar. Ansatte i ulike kommuner har som regel ulike avtaler. Om de ansatte i den nye kommunen skal ha betalt lunsj, om enkelte må bytte arbeidssted eller rutiner, er eksempler på ulikheter som må samordnes. Til og med ulike lønnsnivåer må samordnes. Fagforeninger fra samme forbund kan ha ulik oppfatning av hvordan avtalene skal bli i den nye kommunen. Fagforeningene bør sette inn sine beste folk i de ulike faggruppene, integrasjonsteam, styringsgrupper og så videre. Det kan være tillitsvalgte eller vanlige medlemmer med spesielle kunnskaper eller ressurser. De vil kunne delta i kraft av å være fagressurser, men også som tillitsvalgte. Tillitsvalgte og deres fagforeninger har på den ene siden behov for å samarbeide i sammenslåingsprosessen. På den andre siden skal fagforeningene samordnes og kanskje bli til én forening. Hvem skal bli den nye lederen, og hvor mye skal kjøttvekta mellom de gamle foreningene telle? Sammenslåing av fagforeninger er en prosess som er krevende nok i seg selv. Man kan risikere interne dragkamper og lokale agendaer som kan være til skade for foreningen. Dersom medlemmer og tillitsvalgte ikke blir enige om prosess og spilleregler, men føler at de må posisjonere seg for å ivareta sin egen gruppes interesser, kan det bli vanskelig å få til en vellykket integrasjon. Enkelte ganger kan det være lurt å søke råd hos eksterne og uavhengige rådgivere. Erlend Larsen, tidligere ordfører i Stokke nå rådgiver hos BDO Rolf Utgård, tidligere hovedtillitsvalgt i Kværner, nå rådgiver hos Nordic Change FOTO: ILLUSTRASJON: FILÉT DESIGN ZIPPES SAMMEN: Over hele landet vurderer kommuner om de skal slå seg sammen, som her i Valdres. fbaargang2017 fbseksjonFEL