66 ~ FAGBLADET | 8 | 2017 | Nahid Henriksen er helsefagarbeider som ikke klarer å overleve på den stillingsbrøken hun i dag har i Bergen kommune. Med fem barn og trang økonomi, føler hun at hun springer omkring for å få endene til å møtes, uten å ha tid til verken barn eller familie. I Bergen kommune har 60 prosent av de ansatte i helse- og sosialsektoren deltidsstilling. Dette vil byrådet endre på. I framtida skal heltidsstillinger være hovedregelen. Dagens byråd, utgått fra Arbeidepartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre, har vedtatt at fra 2019 skal alle stillinger lyses ut som hele stillinger. – Jeg blir nesten dårlig når jeg ser utlysninger i pleie- og omsorgssektoren og ser at det er så mange deltidsstillinger. Det føler jeg ansvar for å gjøre noe med. Det er både et likestillings- og rekrutteringsproblem, sier byrådsleder Harald Schjelderup (Ap). Han legger til at det også handler om samfunnets behov i framtida. Verken Norge eller Bergen vil kunne møte disse behovene hvis ikke pleie- og omsorgssektoren får flere heltidsstillinger. – Men det handler også om den enkelte ansatte i kommunen. I deltidsstilling er det vanskelig å skaffe seg boliglån og å opparbeide seg gode pensjonspoeng, sier Schjelderup. FÅR IKKE FULL STILLING Etter å ha jobbet fem år i Bergen kommune, har Nahid Henriksen fortsatt bare en 29 prosents stilling i et bofellesskap og 12,2 prosent i et rehabiliteringshjem. Hun prøver å spe på inntektene med ringevakter. Arbeidsplassen har ofte bruk for henne, og de ringer både tidlig og sent. Det gjør at hun aldri kan planlegge hverdagen sin. – Dette er fortvilende. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg ikke kan få fast, full stilling. Det har vært ledige stillinger der jeg jobber, men likevel får jeg ikke utvidet stillingen min, forteller hun. De gangene det har vært snakk om å utvide stillingsbrøken, har hun fått tilbud om 2–3 prosent økning. For Nahid Henriksen har byrådets vedtak gitt håp om at hun endelig kan få en fast heltidsansettelse. Konkret betyr byrådets vedtak at det skal skje en opptrapping av heltidsstillinger. Samtidig skal kommunen bygge opp et eget vikarbyrå med Bergen satser på heltid – Jeg får aldri se barna mine. Jeg lovde å gå på kino med den yngste, men så ble jeg plutselig oppringt fra jobben. Hvordan skal du forklare en 7-åring det? TEKST OG FOTO: OTTO VON MÜNCHOW MELLOM OSS / HELE STILLINGER ENDELIG: – Nå skal fulltidsstillinger bli regelen og ikke unntaket i helseog sosialsektoren i Bergen, sier byrådsleder Harald Schjelderup (Ap). fbaargang2017 fbseksjonFEL