| 2017 | 8 | FAGBLADET ~ 67 faste heltidsansatte. Disse skal etter hvert erstatte bruk av eksterne vikarbyråer. EN KAMPSAK FOR FAGFORBUNDET Schjelderup ser også andre fordeler, som at de eldre får færre ansatte å forholde seg til. Han tror også at tiltakene kan føre til innsparinger. Bergen kommune bruker i dag uhorvelig mye penger – for å bruke hans uttrykk – på eksternt innleide vikarer. – I en overgangsfase vil dette kreve hard innsats og samarbeid med ansatte og tillitsvalgte. Vi må leve med at det kommer til å ta litt tid, understreker byrådslederen. Konserntillitsvalgt i Bergen kommune, Jan Aksel Espedal, er klar på at Fagforbundet har vært mest på dagens byråd for å få til en endring. Grunnlaget ble lagt allerede før kommunevalget. Da hadde de samtaler med både Harald Schjelderup og Marte Mjøs Persen, som i dag er ordfører i Bergen. – Vi fikk dette forslaget med i byrådsplattformen. Heltidsstillinger har vært en kampsak i mange år, men vi hadde ingen sjanse med det forrige borgerlige byrådet. Dette er blitt et eksempel på godt fagpolitisk samarbeid, og på at trepartssamarbeid kan gi gode resultater, sier Espedal. * Jeg er redd for at før jeg får fast, full stilling, blir jeg uføretrygdet. NAHID HENRIKSEN FORTVILET: – Jeg skjønner ikke hvorfor jeg ikke kan få fast, full stilling, sier Nahid Henriksen. fbaargang2017 fbseksjonFEL