68 ~ FAGBLADET | 8 | 2017 | N å er den 82 år gamle enken fra Voss fortvilet over pengene hun har gått glipp av. – Jeg er dårlig til beins, og har proteser i begge knær. Hadde jeg fått den pensjonen jeg skulle hatt allerede fra 2002, kunne jeg ha kjøpt mer hjelp og levd et bedre og enklere liv, sier hun. Like vondt gjør det at Statens pensjonskasse gir henne ansvaret for at samordningen ble feil. – Jeg har alltid forsøkt å gjøre det som er rett og gjøre det så nøyaktig som mulig. Det har jeg også gjort denne gangen. Derfor er det ekstra sårt at Statens pensjonskasse gir meg ansvaret, sier hun. Hun har krevd etterbetalt helt tilbake fra 2002 da samordningen ble feil. Fagforbundet har tatt tak i saken og sendt den til Trygderetten. Dersom hun vinner fram med kravet, betyr det en etterbetaling på rundt 200.000 kroner. ETTERBETALT BARE FOR TRE ÅR Kirsten Karin Tvildes mann døde i 1995. Han hadde hele livet arbeidet på ligningskontoret i Voss, og Kirsten fikk enkepensjon fra Statens pensjonskasse. Den ble samordnet med lønnen som hjelpepleier i hjemmetjenesten i kommunen. I 1998 ble hun uføretrygdet, og uførepensjonen og etterlattepensjonen ble samordnet. I 2002 gikk hun over fra å være uførepensjonist til å bli alderspensjonist, og det var da samordningen ble feil. Det var for øvrig Statens pensjonskasse selv som i fjor oppdaget at Kirsten hadde fått for lite i enkepensjon. Hun har fått 84.000 kroner etterbetalt for de tre siste årene. De øvrige årene mener pensjonskassen er et foreldet forhold siden de ikke fikk beskjed om at tjenestepensjonen ble endret da Kirstin gikk over fra uførepensjon til alderspensjon i 2002. Kirsten snytt for 200.000 i pensjon Da Kirsten Karin Tvilde ble alderspensjonist i 2002, ble enkepensjonen feil. Hun skulle hatt over 2000 kroner mer i måneden, men Statens pensjonskasse vil bare etterbetale for de tre siste årene. TEKST OG FOTO: PER FLAKSTAD Jeg har alltid forsøkt å gjøre det som er rett. KIRSTEN KARIN TVILDE MELLOM OSS / PENSJON fbaargang2017 fbseksjonFEL