| 2017 | 8 | FAGBLADET ~ 69 FOR LITEN PENSJON: Kirsten Karin Tvilde på Voss skulle hatt over 2000 kroner mer i månedlig pensjonsutbataling fra 2002. Men da det ble oppdaget i fjor, fikk hun bare etterbetalt for de tre siste årene. fbaargang2017 fbseksjonFEL