| 2017 | 08 | FAGBLADET ~ 71 FORBUNDSLEDEREN HAR ORDET Ja, jeg er skuffet over valgresultatet. Vi hadde fortjent en regjering som vil jobbe for en styrket arbeidsmiljølov og et tryggere arbeidsliv. Men fagbevegelsen er ikke kjent for å henge med hodet. Det har vi ikke tid til. Valgkampen brakte mye godt med seg. Jeg møtte mange flotte mennesker og har hatt mange gode diskusjoner. Det gir ny kraft og pågangsmot. Høyresida vant riktignok valget, men bare så vidt, og de står svekket tilbake. Hva skal så Fagforbundet gjøre? Jo, vi skal gjøre mer av det samme. Vi skal fortsatt jobbe hardt for å beskytte offentlig sektor mot privatisering. Vi skal fortsette å være en tydelig motkraft der arbeidstakeres rettigheter står på spill. Og vi skal fortsette å vokse! Med fortsatt blå regjering frykter vi også at kommunene får mindre penger til de oppgavene de er pålagt. I den neste stortingsperioden kommer eldrebølgen, store utfordringer på klima- og miljøsiden, og vi skal bekjempe økende forskjeller. Med så store oppgaver, er det skummelt å ha ei Skolevalget viser at det kommer en generasjon nå med hjerte for fellesskapet, med hjerte for kloden vår. SKJER I FAGFORBUNDET 6–8/10 Rogalandskonferansen i regi av LO i Stavanger og omegn, LO kommune i Rogaland og LO stat i Rogaland. På programmet står blant annet hva nå etter valget og framtidas arbeidsliv. Hotell Residence, Sandnes. 11/10 Kurs i kosthold og overvekt hos personer med utviklingshemming i regi av Fagakademiet. Scandic Grand hotell, Tromsø. 16–20/10 Landsmøte i Fagforbundet. Folkets Hus, Oslo. 24–25/10 Kurs i renholdsledelse. Et kurs med masse humor, faglig oppdatering, erfaringsutveksling, motivasjon og en kursholder som brenner for renhold og dem som jobber med det, ifølge Fagakademiet som er arrangør. Quality hotell, Sarpsborg. 30/10 Konferanse for barnevernspedagoger. Skal vise muligheter til å påvirke nasjonale systemer som kan påvirke arbeidshverdagen. Fagforbundets lokaler i Keysers gate, Oslo. 31/10 IKT-konferanse om digital utvikling. Dette kan bety brutale konsekvenser for noen, men også nye, spennende muligheter. Arrangert av Fagforbundet, EL og IT-forbundet, Postkom, Handel og Kontor og LO. Thon hotell Vika Atrium, Oslo. METTE NORD | LEDER I FAGFORBUNDET regjering som vil fortsette å kutte i skattene. Likevel er vår største bekymring regjeringas manglende satsing på de unge. Når unge mennesker ikke får arbeid, faller ut av videregående skole eller ikke får læreplass, må alle varsellamper blinke. Lyspunktet er at ungdommen selv sier ifra. Skolevalget viser at det kommer en generasjon nå med hjerte for fellesskapet, med hjerte for kloden vår. Den nye regjeringa vil møte motstand fra alle oss som vil ha et trygt arbeidsliv, bedre offentlig velferd og mindre forskjeller. Vi vil gjøre Norge til et bedre sted for så mange som mulig. Vi starter med kommunevalget om to år. GIRER OPP FOR ET TRYGT ARBEIDSLIV fbaargang2017 fbseksjonFEL