72 ~ FAGBLADET | 8 | 2017 | U ngdom på Gaza og Vestbredden har fått med seg LOs boikottvedtak, ifølge Dana Alshaer, som arbeider for Students Forum Institute i Betlehem. – Sosiale medier er et godt hjelpemiddel. Vi er aktive på twitter og facebook, og slik får vi med oss all den støtten vi får rundt omkring i verden. Dana Alshaer viser til boikotten av Soda Stream som hadde sine fabrikker på okkupert palestinsk jord. De ble tvunget til å flytte. – Det ble konkrete resultater av den boikotten. DEMONSTRERER MOT BOSETTINGENE Dana Alshaer er 23 år og født og oppvokst i Betlehem. Organisasjonen hun jobber for, er opptatt av å styrke ungdommens stemme. – De unge blir ikke lyttet til. Vi vil bidra til det palestinske samfunnet både gjennom rettigheter og plikter. Men vi blir avvist som altfor unge. Men ungdom kan skape endringer, mener hun. Derfor har Students Forum Institute etablert ulike ungdomsklubber og aktiviteter. Ungdommene lærer om retten til å organisere seg og får trening i nettverksbygging og organisering. De arrangerer debattkurs, kurs i fotografering, filmskaping og lederskap for å øke sjansene for å få jobb og inntekt. – Vi mobiliserer også til protester og demonstrasjoner mot utvidelse av bosettingene, landkonfiskering og husriving, forteller Alshaer. Organisasjonen samarbeider ikke med israelske ungdomsorganisasjoner. – Jeg er helt imot en normalisering med Israel. Det betyr å late som om alt er greit. At det ikke fins sikkerhetskontroller, okkupasjon og krig. Slik er det jo ikke, mener hun. HÅPET LEVER Alshaer forventer at Israel blir holdt ansvarlig for handlingene sine mot palestinere og at Palestina anerkjennes som en stat i FN. I dag har 136 land gjort det, men ikke Israel, USA og Norge. I tillegg håper hun at Fatah og Hamas blir enige og ikke splitter palestinerne slik de gjør i dag. Splittelsen og okkupasjonen skaper ifølge henne barrierer og frykt for å engasjere seg. – Men vi kan ikke miste håpet. Det er ingen løsning. Jeg er født og oppvokst med okkupasjonen. Jeg vokste opp med tanks og soldater som kom på skolen. Og tåregass. For seg selv drømmer hun om å jobbe for å styrke kvinners rettigheter gjennom økonomisk uavhengighet. For Palestina drømmer hun om et fritt Palestina hvor palestinske flyktninger kan komme hjem med nøkkelen til huset israelere tvang dem til å forlate. Håp tross 50 år med okkupasjon Gjennom sosiale medier får palestinsk ungdom se at verden bryr seg. De fikk blant annet med seg LO-kongressens vedtak om boikott av Israel. TEKST: INGEBORG VIGERUST RANGUL MELLOM OSS / MIDTØSTEN MISTER IKKE HÅPET: Dana Alshaer håper på en bedre framtid. Hun har tro på en to-statsløsning, men med stadig nye bosettinger er hun redd det ikke vil skje med det første. fbaargang2017 fbseksjonFEL