| 2017 | 8 | FAGBLADET ~ 73 – Jeg har tro på en to-statsløsning, men med stadig nye israelske bosettinger, er jeg redd det ikke vil skje med det første. KJEMPER FOR RETTIGHETENE Den samme pessimismen om et snarlig fritt Palestina deler hun med Rezeq Daraleis fra Union of Agricultural Work Comittees. De er invitert av Norsk folkehjelp til Oslo for å markere at det er 50 år siden seksdagerskrigen og starten på okkupasjonen av Palestina. Organisasjonen som Daraleis jobber for, organiserer bønder og fiskere på Vestbredden og Gaza. På Gaza blir fiskerne beskutt og på Vestbredden annekteres jorden og livsgrunnlaget. – Vi kjemper mot israelske bosettinger og landområdet som blir stjålet fra oss. Og selvfølgelig mot Israels bygging av muren, forteller Daraleis. Ifølge Oslo-avtalen fra 1993 har palestinske fiskere rett til å fiske innenfor 20 nautiske mil fra kysten av Gaza-stripen. Siden september 2000 har Israel innskrenket dette til tre nautiske mil. BOSETTINGENE HINDRER LANDBRUK – Palestinsk jordbruk består for det meste av oliven, sitron, grønnsaker, fjærkre, kjøtt og noe meieriprodukter. Israelske myndigheter har stanset tilgangen til nesten all dyrkbar mark innenfor en sone på 300 meter fra muren de bygger mellom Gaza og Israel, sier Daraleis. Han sier at ulovlige, israelske bosettere opptar dyrkbar mark og bruker det meste av Vestbreddens knappe vannressurser. PÅ TUR I EGET LAND: En gruppe ungdommer på tur til Wadi Qalt på Vestbredden. Students Forum Institute arrangerer ulike turer for å vise palestinsk ungdom områder i nærområdet og oppmuntre dem til å besøke dem oftere. fbaargang2017 fbseksjonFEL