74 ~ FAGBLADET | 8 | 2017 | MELLOM OSS / MIDTØSTEN I 1922 hadde den jødiske befolkningen i området vokst til 11 prosent, og det var stadige sammenstøt mellom jøder og palestinere. Etter 2. verdenskrig økte den jødiske migrasjonen, og jødenes ønske om en egen stat fikk større internasjonal støtte. Lanseringen av FNs delingsplan utløste den første og viktigste krigen i Palestinakonflikten i 1948. Israel erklærer seg som selvstendig stat. Rundt 800.000 palestinere blir drevet på flukt. Israel tar kontroll over en stor del av områdene som var tiltenkt palestinerne. Da krigen endte i 1949, var Israels landområde 77 prosent av det historiske Palestina, altså 22 prosent større enn det som ble foreslått i delingsplanen. Det er disse 77 prosentene som utgjør det folkerettslig anerkjente Israel i dag. Den neste krigen i Midtøsten var Seksdagerskrigen i 1967. Da mistet ca. 300.000 palestinere sine hjem. Israel tok Gaza og Sinai-ørkenen fra Egypt, Vestbredden med Øst-Jerusalem fra Jordan, og deler av Golanhøyden fra Syria. Etter Seksdagerskrigen kontrollerte Israel dermed mer enn hele det historiske Palestina, og én million palestinere var bosatt på okkupert område under israelsk styre. Bortsett fra Sinai, er disse områdene fortsatt okkupert av Israel. I 2002 startet Israel å bygge en mur som strekker seg langt inn på Vestbredden og gjør deler av landet utilgjengelig for palestinere. Muren har blitt fordømt av FN, og Den internasjonale domstolen i Haag har vedtatt at den er i strid med Folkeretten. Samtidig fortsatte Israel utbyggingen av ulovlige bosettinger på okkupert område, Vestbredden, inkludert i Øst-Jerusalem. I dag bor det over 760.000 israelske bosettere her. Bosettingene er ulovlige i henhold til Folkeretten fordi de er bygget på palestinsk land. I juni 2017 var det 50 år siden Israel startet den militære okkupasjonen av Vestbredden, Øst-Jerusalem og Gazastripen. Konflikten blir stadig mer innviklet og betent. Palestinere har ikke lenger tilgang til store deler av Vestbredden, og de må ofte passere sikkerhetskontrollposter. Israel forsvarer okkupasjonen for å kunne ivareta sikkerheten og minske terrortrusselen. PALESTINA – ISRAEL-KONFLIKTEN 1922 1948 1967 2002 2017 Dagens konflikt har bakgrunn i at europeiske jøder siden 1880-tallet har flyttet til området som utgjør dagens Israel og Palestina. Jøder ble drevet på flukt fra området rundt år 70 etter Kristus. De ble spredd over hele Europa og Midtøsten. 1880 Jødisk stat Israel 1922 1931 1945 Okkupert av Israel Israel Jordan kontr. Egypt kontr. Arabisk stat FN kontr. SINAI FNs delingsplan 1949 17 % 31 % 11 % – Vannet er under israelsk kontroll, og en del av jordbruksorganisasjonens arbeid er derfor å bygge brønner, sier Daraleis. ØNSKER EN DEMOKRATISK STAT Det er ikke bare lett å ha en organisasjon som jobber både på Gaza og på Vestbredden. På Gaza er Hamas ledende, mens Fatah styrer på Vestbredden. Daraleis er oppgitt over splittelsen. Han har ikke noe imot det jødiske folket, men han er imot etablering av en jødisk stat. Like mye som han er imot etablering av en muslimsk stat. Han vil ha en demokratisk stat og har tro på at etablering av en palestinsk stat er middel for å skape fred. Men det internasjonale samfunnet må bidra. – Livet har blitt vanskeligere og vanskeligere. Jeg er redd det bare vil bli verre. Vi har mistet støtten fra den arabiske verden. Den arabiske våren har bidratt til å skape kriminelle politiske grupperinger som ISIS. Dette gjør at folk får et negativt bilde av arabere og muslimer, sier Rezeq Daraleis. * TRENGER HJELP: Rezeq Daraleis vil at det internasjonale samfunnet bidrar til Midtøsten-konflikten. fbaargang2017 fbseksjonFEL