| 2017 | 8 | FAGBLADET ~ 75 MELLOM OSS / AKTUELT JENNY STJERNSTRØM Notas brugernducradeot aspers natum smgresm porerupatderm tusom namole grenoble. *Fagforbundet har sluttet å sende ut almanakk til alle medlemmer. Men de som fortsatt ønsker en, kan bestille i Fagforbundets nettbutikk. – Årsaken er at mange medlemmer bruker elektroniske kalendre. I tillegg har det en miljøside, og det koster også mye å sende ut almanakker som ikke blir brukt, sier rådgiver i organisasjonsenheten, Gunn K. Johansen. Heller ikke i 2016 og 2017 ble det sendt ut kalender til alle. Det førte til at forbundet fikk en liten storm av henvendelser fra dem som savnet den lille kalenderboka. Derfor ble det i fjor trykket opp en enkel utgave som kunne bestilles via nettbutikken. For 2018 er det trykket opp 100.000 almanakker. Hvis du ønsker å få en gratis tilsendt, kan du bestille fra Fagforbundets nettbutikk – https:// nettbutikk.fagforbundet.no/ handboker.html Ingen kalender til alle i 2018 PILOTENE TAKKER LO *Forbundsleder i Norsk Flygerforbund, Yngve Carlsen, mener LOs betydning i konflikten i midten av september var helt uvurderlig. – Det begynner med den store LO-familien, de 930.000 medlemmene. Det går fra den unisone støtten vi fikk fra forbundene og deres ledelse, med Fellesforbundet og Fagforbundet i spissen, ned til hvert enkelt LO-medlem som skrev åpne brev til SAS-direktøren. Og for ikke å glemme LO-ledelsen med Hans-Christian Gabrielsen i spissen. Betydningen av dette var rett og slett uvurderlig, sier forbundslederen. Forbundet meldte seg inn i LO i fjor. – Vi ble for små til å stå alene. Vi så både på YS, Unio og ulike forbund i LO. Vi konkluderte både entydig og enstemmig med at LO var stedet som hadde muskler til å løfte våre utfordringer, sier Yngve Carlsen. ALMANAKK: I år kan de som fortsatt bruker Fagforbundets almanakk, bestille den i nettbutikken, sier rådgiver Gunn K. Johansen. FOTO: PER FLAKSTAD FOTO: YNGVIL MORTENSEN FOTO: ENDRE SKANDFER HVA SIER SIV OG ERNA? *Siv har fått svar på tiltale fra medlemmer i Fagforbundet. De ble invitert til å foreslå hva Siv og Erna sier på Endre Skandfers illustrasjon i forrige nummer av Fagbladet. Vi har valgt å premiere fire nesten like forslag, og vinnerne får tre flaxlodd hver. Morn'a folkens! Foreslått av Randulf Elsås Sturtzel, Oslo. Morna! Foreslått av Ada Kveseth, Fredrikstad. Morna folket! Foreslått av Astrid Elisabeth Hasselberg, Kirkenes. Morna plebs! Foreslått av Daniel Ricardo Sanchez Askeland, Oslo. fbaargang2017 fbseksjonFEL