76 ~ FAGBLADET | 8 | 2017 | E-POST: BARESPOR@FAGBLADET.NO Bspaører Send inn spørsmål av allmenn interesse om blant annet tariffavtaler, juridiske arbeidslivssaker og -lover, videreutdanning og spørsmål angående LOfavør og Sparebank 1. Ekspertpanelet svarer. Vi har dessverre ikke anledning til å svare på henvendelser som vi ikke finner plass til i bladet. Hvis du får problemer på arbeidsplassen, ta først kontakt med lokal tillitsvalgt. FAGBLADETS EKSPERTPANEL ? Min samboer gikk nylig bort. Vi har to mindreårige barn sammen, og han hadde i tillegg en voksen datter fra et tidligere forhold. Har jeg mulighet til å sitte i uskifte? O.N. SVAR: Uskifte betyr at arveoppgjøret blir utsatt til et senere tidspunkt, ofte helt til gjenlevende går bort. Dette kan være flere tiår senere. Det vanligste er at gjenlevende ektefelle sitter i uskifte med felles barn, men det er også en mer begrenset adgang til uskifte ved samboerskap. Uskifte er bare aktuelt når avdøde etterlater seg mer enn lovens minstearv til samboer. Etter arveloven har samboer med felles barn rett til fire ganger folketrygdens grunnbeløp, hvilket for tiden utgjør rundt 380.000 kroner. Hvis avdøde etterlater seg mindre enn dette, får samboer alt og barna ingenting. Svaret på ditt spørsmål er både ja og nei. Arveloven gir samboer som har barn med avdøde, rett til uskifte for noen viktige eiendeler: felles bolig, bil og hytte. Du har derfor rett til å sitte i uskifte med de to felles barna for disse eiendelene. Øvrige eiendeler kan omfattes med samtykke fra arvingene. Ofte er det ikke så mye mer av verdi. Retten til uskifte gjelder imidlertid ikke overfor barn som avdøde hadde fra annet forhold, det som kalles særkullsbarn. Gjenlevende samboer har bare rett til uskifte med særkullsbarn dersom barnet samtykker til dette. Din samboers datter fra tidligere forhold har med andre ord rett til å kreve farsarven. Du kan spørre om hun samtykker til at du sitter i uskifte hvis dette er en realistisk mulighet. Ofte er dette lite aktuelt for avdødes særkullsbarn. Hvis det blir nødvendig med arveoppgjør, vil dette en del ganger være såpass komplisert at det er fornuftig å bruke advokat. Det er viktig å merke seg at det er mulig å inngå forhåndsavtale om uskifte med særkullsbarn. Dette kan være et viktig grep for å sikre at gjenlevende samboer klarer seg økonomisk når den andre går bort. Det er gjerne enklere å få til en avtale når far eller mor fortsatt er i live. Torstein Bae, advokatfirmaet Legalis Uskifte etter samboerskap fbaargang2017 fbseksjonFEL