78 ~ FAGBLADET | 8 | 2017 | OSS | MARKERINGER ETTERLYSNING HEI ALLE som gikk ut av Sanitetsforeningens hjelpepleierskole i Oslo våren/april 1977. Vi syns det hadde vært hyggelig med et treff, nå – etter 40 år. Dersom du er interessert, ta kontakt med Kirsten Sæther (nå Tungodden) tlf. 934 99 934 eller Gunhild Aune tlf. 907 67 697. Jubilerende telemarkinger *På årsmøtet til Fagforbundet Helseforetak Nedre Telemark avd. 201 var det utdeling av diplom og merke i slutten av januar. HILDE FJELLBU 40-ÅRSJUBILANTER: Bak fra venstre Jan Ove Fjelstad, Erna Beate Støren, Irena Borgeraas, Gerd Hansen, Laila Fornes og Birgit Glomlien. Foran fra v: leder Lise Larsen og Margit Malmgren 25-ÅRSJUBILANTER: Fra venstre leder Lise Larsen, Åsne Skeie Johannessen, Turid Svaneberg Arnesen, Linnea Marie Folstad og Arnhild Sommer Edvardsen. Heider i Herøy *Fagforbundet Herøy avd. 571 i Møre og Romsdal heidra sine medlemer med 40 år i LO, 25 år i Fagforbundet og lang teneste som tillitsvalte. Dei som ikkje hadde muligheit til å delta på årsmøtet, fekk si heidring i posten: 40-årsjubilant Ingrid H. Berge, 25-årsjubilantane Aud Hjelmeseth Nerland og Reidun Thorsen Frøystad, og tillitsvalt Victoria Hide. ELI KARIN KVALSUND HEIDRA: Inger-Lise Kopperstad, Susann Kvalsvik, Aud Kjellstadli (40 år), Hildegunn Dammen (25 år) og Ragnhild Pedersen. Stor stas i Råde *Fagforbundet Råde hedret våre flotte jubilanter i forbindelse med årsmøtet. Følgende hadde ikke anledning til å møte: 25-årsjubilantene Gunn Hammer og Kari Gebuhr Martinsen, og 40-årsjubilantene Bergliot Hansen, Wilhelm Kirkedelen og Tore Thøgersen. ANNE OTTERBEKK JUBILANTER: 25-årsjubilantene Kari Liv Hansen (f.v.) og Bjørn Singdahlsen. 40-årsjubilantene Stein Erik Oppegård og Marit Rigmor Hansen. Foran 40-årsjubilant Ruth Gretland. fbaargang2017 fbseksjonFEL